kedd, 12 október 2021 15:29

Plébániánk hirdetései - okt. 10.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

október 10, Vasárnap

  9:15   elsőáldozási hittan

10:00   szentmise (orgonás)

hálaadás Attila atya papszentelé-

sének 25. évf. alkalmából

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   bérmálkozási felk. (pléb.)

 

október 11, Hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

október 12, Kedd

17:00   Pongrácz úton igeliturgia

áldoztatással

 

október 13, Szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

 

október 14, Csütörtök

14:30   Őszirózsa klub látogatása

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:15   felnőtt szentségfelk. hittan

 

október 15, Péntek

11:45   temetői temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   elsőáldozási próba

 

október 16, Szombat

  9:00   elsőáldozók gyóntatása

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

október 17, Vasárnap

10:00   szentmise, elsőáldozás (org)

Utána agapé az elsőáldozottaknak. Sütemény felajánlásokat várunk, italokat a plébánia állja.

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Október

22, péntek 18ó Nagykórus

30-31 szo-v templom nyitva 9-19

31, vas 15óra Önkormányzati ren-

dezvény

November

1, hétfő templom nyitva 9-19

10 és 18órakor szentmise

2, kedd templom nyitva 9-19

9 altemplomban szentmise

18órakor szentmise és imádság az elhunytakért

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent XXIII. János pápa és hitvalló.1958-tól 1963-ig vezette az Egyházat. Összehívta a Római Egyház-megyei Zsinatot. Bizottsá-got hozott létre Az Egyházi Törvénykönyv felülvizsgá-latára, és összehívta a II. Vatikáni Egyetemes Zsinatot.

Csüt: I. Szent Kalliszt pápa és vértanú. Rabszolgából Zephyrinus pápa alatt diákonus és a keresztény temető (a San Callisto-katakomba) őre lett. Később a pápa utóda a trónon és a vértanúságban is. + 222-ben.

Péntek: A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egy-háztanító emléknapja. A spanyol-országi Avi-lában szüle-tett 1515-ben. A karmeliták rendjébe lé-pett, a tökéle-tesség útján nagy lépések-kel haladt előre, misztikus kinyilat-koztatásokat kapott. Rendjének megreformálásakor sok megpróbál-tatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag és saját misz-tikus tapasztalataival igazolt köny-veket írt. Alba városában halt meg 1582. október 4/15-én. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyház-tanítói címmel tisztelte meg.

Szombat: Alacoque Szent Mária Margit szűz. A Szent Szív tisz-teletének kiválasztott hirdetője, mert az Úr neki nyilatkoztatta ki teljesen szeretetének csodálatos tit-kát. + 1690-ben.

Szombat: Szent Hedvig özvegy. A bajor királyi család sarja. A mi Szent Erzsébetünknek is anyai nagynénje. Férje halála után cisz-tercita apáca lett és így Szent Be-nedek családjának szentjei közé tar-tozik. + 1243-ban.

Read 1280 times
Joomla Template: from JoomlaShack