vasárnap, 30 január 2022 07:50

Plébániánk hirdetései - jan. 30.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 30, Vasárnap

  9:15  elsőáldozási hittan

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30

január 31, Hétfő

nincs szentmise

február 1, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

február 2, Szerda

Gyertyaszentelő Boldogasszony

18:00  szentmise (Schola Lit)

február 3, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  sztmise, Balázs-áldás (org)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

február 4, Elsőpéntek

de. betegek látogatása

14:30  altemplomi behelyezés (sil)

17:55  altemplomi behelyezés (sil)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

február 5, Szombat

10:00  keresztelési megbeszélés ált. isk. gyerekek szüleinek

17:30  rózsafűzér

18:00  bíborosi szentmise a csalá-dokért, bérmálás (org)

február 6, Vasárnap

  8:00  Pongrácz úton szentmise

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

A Szent László templom és a Pongrácz úti templom épületeit a X. Kerületi Önkormányzat átadta a Esztergom-Budapesti Főegyház-megye tulajdonába.

*                      *                      *

Az elsőszombat Mária Szeplőtelen Szíve-tisztelet napja. A Szűz-anya 1925. XII. 10. Pontevedrá-ban Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő hónap elsőszombatján meggyónnak, megáldoznak, s el-imádkozzák a szentolvasót és egy negyed óráig társamul szegődnek az elmélkedésben.” Az elsőszombat jámbor gyakorlata világszerte elterjedt, Budapesten mindig más templomban nyilvánosan is meg-tartják a családokért felajánlva.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

 9, szerda 10ó Nyugdíjas Klub

Március

2, Hamvazószerda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Bosco Szent János hit-valló. Nehéz ifjúkor után papként az ifjúságot mesterségre és ke-resztény életre tanította. Meghalt 1888-ban.

Szerda: Urunk bemutatása (Gyer-tyaszentelő Boldogasszony), ünnep.

Csütörtök: Szent Balázs püspök és vértanú. Örményországban volt püspök és borzasztó kínzások után Diocletianus lefejeztette, 303-ban. Egyszer egy gyermek életét meg-mentette, akinek torkán egy szálka megakadt, ezért az egyház minden torokbaj ellen közbenjárónkként tiszteli, innen származik a Balázs-áldás.

Csütörtök: Szent Oszkár püs-pök és hitvalló. Galliai születésű. 826-ban Dániába ment hitet hir-detni, de csekély sikerrel járt. Svédországban már jobb ered-ményt ért el. Hamburg püspöke, majd IV. Gergely pápa köve Dá-niában és Svédországban. +865.

Péntek: Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító. Közép-Itáliában Aquinóban született; Monte Cassinon tanult a bencé-seknél; majd domonkos rendi lett. A középkor legtudósabb theoló-gusa; a keresztény iskolák védője; meghalt 1274-ben.

Szombat: Szent Ágota szűz és vértanu. Szicíliai volt és ott is szenvedett vértanuhalált Catániá-ban, 251-ben, Decius alatt. A Ró-mában tisztelt négy vértanu-szűz egyike. [Érdekes, hogy a négy téli hónapra esik ezeknek ünnepe és mily szépen beleilleszkednek az egyházi év hangulatába. Szent Ce-cília (=a vak) a sötét, november-ben, Lucia (=a világoskodó) a Megváltót váró decemberben, Ág-nes (=a tiszta bárány) januárban és Ágota (=a jóságos) februárban állnak az Úr kíséretébe.] A sírját befödő szűzi fátyolával többször csodásan megállították az Etna kitörésekor pusztító forró lávát; ezért az érzéki szenvedélyekben az ő segítségét hathatósan szokták kérni.

Read 1234 times
Joomla Template: from JoomlaShack