hétfő, 04 április 2022 19:16

Plébániánk hirdetései - ápr. 3

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK
A hétvégén külön gyűjtés az ukrajnai menekülteknek.


április 3, Vasárnap
  8:00    Pongrácz úton szentmise
  9:15    elsőáldozók (plébánia)
10:00    szentmise (orgonás)
szentségimádás estig
18:00    szentmise (orgonás)
gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30
19:00    ifjúsági hittan


április 4, Hétfő 
  9:00    szentmise (orgonás)
Pál Apostol Kat. Isk. lelki délelőtt 


április 5, Kedd 
  8:30    Reménység Kat. Óvodában 
nyílt nap
13:15    temetői temetés (énekes)
17:00    Pongrácz ú: igelit, áldoztatás


április 6, Szerda
nincs szentmise
10:00    Nyugdíjas Klub
18:30    kínai szentmise
19:15    jegyesoktatás a jelentkezetteknek


április 7, Csütörtök
16:00    altemplomi temetés
17:30    gyóntatás
18:00    szentmise (orgonás)
18:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános
18:35    szentségimádás, gyóntatás
19:00    Schola Lit. próba
19:15    felnőtt kezdő hittan


április 8, Péntek
13:30    altemplomi tem. (énekes)
14:30    altemplomi tem. (énekes)
Nálunk nincs este szentmise.
17:15    keresztút a Szt. Györgyben
18:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános 


április 9, Szombat
Családos keresztút Visegrádon.
17:00    Triduum a Szt. Györgyben
Kálmán József plébános
17:30    gyóntatás - itt
18:00    szentmise (orgonás) – itt
18:45    Schola Lit. próba


április 10, Virágvasárnap
A Nagyhét kezdete
10:00 ünnepi nagymise a Jeruzsá-
lemi bevonulás emlékére, jó idő esetén kezdés a templom előtt
18:00    szentmise (orgonás)
gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOVÁBBI ESEMÉNYEINK
ÁPRILIS
11, Nagyhétfő 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


12, Nagykedd 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


13, Nagyszerda 18:00 Triduum
Horváth Zoltán plébános 


14, Nagycsütörtök
7-8: gyóntatás
10:00 Szt. István bazilikában
olajszentelése szentmise
18:00    szentmise az utolsó vacso-ra emlékére és virrasztás
15, Nagypéntek
9:00 keresztút, 10-11 gyóntatás
15:00 szertartás utána gyóntatás
16, Nagyszombat
9-10 gyóntatás
18:00 Húsvéti vigília
17, Húsvétvasárnap
10:00 ünnepi nagymise
18:00 szentmise
18, Húsvéthétfő
8:00 Pongrácz úton szentmise
10:00 szentmise
12:00 kínai szentmise
NYÁRI TÁBOROK
Július 10-15: hittanos tábor Sitke.
Aug. 17-21családos táb. Ráróspusztán.
Aug. 23-27 nyári napközi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ugyan az adóbevallás egyszerű-södött, kérjük, hogy ez esetben se feledkezzenek meg adójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról.
Továbbra is kiemeljük, hogy ez további adófizetéssel nem jár, a befizetett adó 1-1%-áról történik csupán a rendelkezés.
Katolikus Egyház: 0011
Plébániánk alapítványának adószá-ma: 19659664
neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházközség Alapítvány.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja!
Az alapítány székhelye: 1202 Bp. Nagyszalonta utca 19.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A HÉTEN EGY SZENTRŐL EMLÉKEZIK MEG AZ ANYASZENTEGYHÁZ
Hétfő: Szent Izidor püspök, hitvalló és egyháztanító. Bencés szerzetes, majd Szevilla püspöke. A tudományok pártfogója; sok is-kolát és kolostort alapított. +636.
Kedd: Ferreri Szent Vince hitvalló. Spanyol domonkos, tu-dós és térítő (25.000 zsidót és 8000 mórt térített meg), lelkes prédikátor (20 ezernél több beszéd). “Az ítélet angyalának” nevezték, mert erről sokat beszélt; + 1419.
Csütörtök: De la Salle Szent János francia áldozópap. Életét a gyerekek nevelésének szentelte, a szegényeknek iskolákat alapított. Társait kongregációba gyűjtötte. A kongregáció fennmaradásáért sok üldöztetést szenvedett. +1719.

Read 914 times
Joomla Template: from JoomlaShack