kedd, 26 április 2022 13:00

Plébániánk hirdetései - ápr. 24.

Rate this item
(1 Vote)

E HETI RENDÜNK

április 24, Húsvét 2. vasárnapja

  9:15  elsőáldozási hittan

10:00  sztmise, gyerekkeresztelés

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

április 25, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

  9.30   Kada utcai Iskola látogatása

 

április 26, Kedd

nincs szentmise

15:45  temetői temetés (énekes)

 

április 27, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

 

április 28, Csütörtök

8:00-16:00    beiratkozás a Kőbá-nyai Kat. Óvodában: www.rekaisk.hu

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás

19:15  felnőtt szentségfelk. hittan

 

április 29, Péntek

8:00-16:00    beiratkozás a Kőbányai Kat. Óvodában: www.rekaisk.hu

13:00  altemplomi temetés (énekes)

Nagy Lajos plébániánk képviselőtestületének egykori elnöke

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

április 30, Szombat

10:00  Pákozdi István atya temetése (Felsőkrisztinavárosi templ)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 1, Húsvét 3. vasárnapja

Anyák napja

  8:00  Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás  csak  17:30-tól

További eseményeink:

Május

Esti sztmisék után Lorettói litánia

4, 10ó Nyugdíjas Klub

6, péntek 15.30

Bankhart Tamás, templomunk egykori sekrestyésének és irodistájának a temetése.

7, szombat:

- egész napos szentségimádás itt

- Esztergom 10:30 országos Mindszenty zarándoklat

14, szo: élő rózsafüzér Bp körül

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitke.

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán.

Aug. 23-27 nyári napközi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Szt. György plébánia buszos zarándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúba jún. 3-6 között. szállás és étkezés 56 000 ft, ehhez jön még a busz költség. Jelentkezés máj. 8- ig Szt György Plébánián irodaidőben és misék után 20 000 ft előleggel. 14 fő alatt a zarándoklat elmarad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Márk evangélista. Krisztus Urunk 72 tanítványához tartozott. Evangéliumát Szent Péter beszédei után írta meg és Egyiptomban hirdette, hol vértanúságot szenvedett.

Csütörtök: Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú. Franciaországban pap, Óceániába indult az evangéliumot hirdetni. Nehézségekkel küszködött, néhány benn-szülöttet mégis a hitre térített. Ezért Futuna szigetén orgyilkosok a hit iránti gyűlöletből megölték 1841. április 28-án.

Csütörtök: Montforti Grignion Szent Lajos Mária. Franciao. nyugati vidékén hirdette Krisztust. Tanította, hogy az életszentség út-ja Mária által vezet Jézushoz. +1716

Péntek: Sziénai Szent Katalin szűz. A nagy misztikus szent. Tíz évi kemény megpróbáltatás után domonkos-apáca lett és önmegtagadó életet folytatott. Az 1374-iki pestis-járvány alkalmával mutatott áldozatos szeretete, csodái, látnoki tehetsége, ereje, mellyel a legnagyobb bűnösöket is meg tudta téríteni: egész Európában híressé tették. + 1380-ban, Rómában.

Szombat: Szent V. Piusz pápa és hitvalló. Tizennégy éves korában domonkos, majd pápa lett, de mint pápa is életében jámbor szerzetes maradt. Emellett erélyesen végre-hajtotta a tridenti zsinat határozatait, kaidta a misekönyvet (II. Va-tikáni Zsinatig ezt használták). Küzdött a török ellen. +1572-ben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A jövő tanévi beiratkozáskor kérjük a Szülőket, jelezzék szándékukat, hogy gyermekük számára kérik a katolikus hit- és erkölcstan oktatást.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kat. Egyház technikai száma: 0011

Plébániánk alapítványának adószá-ma: 19659664, neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházköz-ség Alapítvány. A Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja! Székhely: 1202 Bp Nagyszalonta u19.

Read 956 times
Joomla Template: by JoomlaShack