vasárnap, 01 május 2022 07:32

Plébániánk hirdetései - máj. 01.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 1, Húsvét 3. vasárnapja

Anyák napja

  8:00  Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

május 2, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

május 3, Kedd

nincs szentmise

május 4, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

10:00  Nyugdíjas Klub

18:30  kínai szentmise

19:00  jegyesoktatás az előzetesen jelentkezetteknek

május 5, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

május 6, elsőpéntek

de. betegek látogatása

13:30  altemplomi temetés (énekes)

14:30  altemplomi temetés (énekes)

15:30  altemplomi temetés (énekes)

Bankhart Tamás, templo-munk egykori sekrestyésének és irodistájának a temetése

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 7, Szombat

egész napos szentségimádás

10:30  Esztergom: országos Mind-

szenty zarándoklat

17:15  rózsafüzér kitett oltáriszent-ség mellett

17:30  gyóntatás

17:50  szentségi áldás

18:00  szentmise (orgonás)

 

május 8, Húsvét 4. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

További eseményeink

Május

14, szo: élő rózsafüzér Bp körül

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitke.

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán.

Aug. 23-27 nyári napközi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Szt. György plébánia buszos za-rándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúba jún. 3-6 között. szállás és étkezés 56 000 ft, ehhez jön még a busz költség. Jelentkezés máj. 8- ig Szt György Plébánián irodaidőben és misék után 20 000 ft előleggel. 14 fő alatt a zarándoklat elmarad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Atanáz püspök, hit-valló és egyháztanító. 45 éven át Alexandria püspöke volt és ezalatt az igaz hit rendíthetetlen védelme-zője volt Áriussal szemben. A csá-szár ezért ötször küldte szám-űzetésbe. Minden idők egyik leg-nagyobb embere volt. Meghalt 373-ban, Alexandriában.

Kedd: Szent Fülöp és Jakab apostolok. Ez tulajdonképpen a templomuk búcsúnapja Rómában, amelyet I. Pelagius pápa épített (556-61) és amelyben az ereklyéket is őrzik. Fülöpöt, mint 87 éves aggastyánt keresztre feszítették. Jakabot, mint 96 éves aggastyánt a templom erkélyéről ledobták és agyonütötték.

Szerda: Szent Flórián vértanú. Római százados, ki 40 keresztény katona védelmére kelt. Kínzása után malomkövet kötvén a nyakába az Enns folyóba dobták 304-ben.

Szombat: Boldog Gizella király-né. Szent István király feleségeként udvarhölgyeivel ő látta el az első magyar templomokat egyházi ru-hákkal. Férje halála után bencés lett. Bár halála után (1060) szent-ként kezdték tisztelni, szentté ava-tási eljárása csak 1911-ben kez-dődött.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A jövő tanévi beiratkozáskor kérjük a Szülőket, jelezzék szándékukat, hogy gyermekük számára kérik a katolikus hit- és erkölcstan oktatást.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kat. Egyház technikai száma: 0011

Plébániánk alapítványának adószáma: 19659664, neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházköz-ség Alapítvány. A Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja! Székhely: 1202 Bp Nagyszalonta u19.

Read 872 times
Joomla Template: from JoomlaShack