szombat, 14 május 2022 17:15

Plébániánk hirdetései - máj. 15.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 15, Húsvét 5. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt

május 16, Hétfő

nincs szentmise

május 17, Kedd

nincs szentmise

május 18, Szerda

  9:00  szentmise (orgonás)

május 19, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

május 20, Péntek

14:30  templomi búcsúztató (org)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 21, Szombat

17:15  Schola Lit. próba

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 22, Húsvét 6. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

 

További eseményeink

Május

29 vas 18:45 Katharina Ischi (svájc) és Benedek András zenés áhítata.

C. Krebs: Vater unser

J.S. Bach: Erbarme dich

G.F. Händel: Ombra mai fu

C. Franck: Ave Maria

Liszt F: Ave Maria

C. Franck: Panis angelicus

W.A. Mozart: Laudate dominum

W.A. Mozart: Abendempfindung

F. Schubert: An die Musik

G. Bizet: Agnus Dei

S. Plaami: Kaariportti

Június

5 Pünkösdvasárnap

6, hétfő 10-16: Karizmák napja Máriaremetén. Gyerekek számára méta, foci, ugrálóvár. Sátras megje-lenések: plébániák, iskolák, Bízd rá magad!, Ars-Sacra, kispapok.

Szentségimádás, Csókay András, Dolhai Attila tanúságtétel, kerek-asztal beszélgetés a hivatásról, Bíb-oros úrral találkozás, szentmise.

18 szo 10:30 Esztergomban diaco-nus és papszentelés

19 Úrnapja

23-27 Szent László napok

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szent-mise 19-kor kezdődk

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27 nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. Prágai érseki helynök, kitől a király a királyné gyónását akarta megtudni. Meg-kínzása után a prágai Károly-hídról Moldva folyóba dobatta. Szobra emiatt sok híd mellett megtalálható. Amikor testét kezdték keresni, azt világosság fogta körül, jelezvén hogy hol keressék. A híd párkányán ma is emlékeztet egy kereszt bedobatására.

Kedd: Boldog Scheffler János püspök és vértanú. Szatmári püs-pök, ki börtönben halt meg, mert kiállt a pápai hűség mellett a Román állammal szemben.

Szerda: Szent I. János pápa és vértanu. 523-526 között pápa. A leszakadó keleti egyházat egyesí-tette Rómával. Az ariánus Nagy Teodorik császár Ravennában fog-ságba vetette őt és ott halt meg 526-ban.

Péntek: Szienai Szent Bernardin hitvalló. Ferences szerzetes volt és Kapisztrán Szent János mestere. Híres népszónok és Jézus Szent Ne-ve iránt való ájtatosság terjesztője. Az ő szellemét valósítják meg a Credo-egyesületek. +1444, Aquilia.

Szombat: Magellán Szt Kristóf és társai, vértanúk. 1927-ben Me-xikóban 24 pap és 3 világi hívő Krisztus Királyt megvallva szenve-dett vértanúságot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A jó idő beköszöntével kérjük foko-zottan figyeljünk az öltözködésünk-re és a templom Szentségét tisztel-jük meg illő ruházattal és visel-kedéssel! Köszönjük.

Read 666 times
Joomla Template: by JoomlaShack