vasárnap, 29 május 2022 07:01

Plébániánk hirdetései - máj. 29.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

május 29, Mennybemenetel

külön gyűjtés a nyári táborokra

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit próba

18:00  sztmise, litánia (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

18:45  Katharina Ischi (svájc) és Benedek András zenés áhítata:

Krebs: Vater unser; Bach: Erbarme dich; Händel: Ombra mai fu; Franck: Ave Maria Liszt: Ave Maria; Franck: Panis angelicus; Mozart: Laudate dominum és Abend-empfindung; Schubert: An die Musik, Bizet: Agnus Dei; Plaami: Kaariportti.

 

május 30, Hétfő és 31, Kedd

nincs szentmise

június 1, Szerda

nincs szentmise

10:00  Nyugdíjas Klub

 

június 2, Csütörtök

Irodai ügyelet 15.45-től

15:00  temetői temetés (énekes)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

 

június 3, Elsőpéntek

de. betegek látogatása

16:30  altemplomi tem (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:45  Schola Lit. próba

 

június 4, Szombat

17:15  Rózsaf. Társ. (sekrestye)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise, pünkösd előeste

Mozart: Koronázási mise

Pitoni, Josquin, Franck,

Liszt és Sapszon motetták.

Kővári Eszter Sára szoprán

Kiss Edit alt, Csapó József tenor

Lettner Zsolt basszus énekművész

Horváth Márton Levente org.műv.

Szent László Kórus

és a Szent Alberik Kórus énekesei

vezényel: Somogyváry Ákos

 

június 5, Pünkösd

8:00    Pongrácz úton szentmise

10:00  szentmise (Schola Lit)

szentségimádáds estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

További eseményeink

Június

6, hétfő 10-16: Karizmák napja Máriaremetén. Gyerekek számára méta, foci, ugrálóvár. Sátras megje-lenések: plébániák, iskolák, Bízd rá magad!, Ars-Sacra, kispapok.

Szentségimádás, Csókay András, Dolhai Attila tanúságtétel, kerek-asztal beszélgetés a hivatásról, Bíb-oros úrral találkozás, szentmise.

9 csüt 19.15 Felnőtt hittan – Medgyessy László előadása Szt Char-les de Foucauld-ról és a názáreti lelkiségről a május 15-i római szentté avatás nyomán

11 szombat 15ó espereskerületi ministránstalálkozó plébániánkon

18 szo 10:30 Esztergomban diaconus és papszentelés

19 Úrnapja

23-27 Szent László napok

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szent-mise 19-kor kezdődk

Július

23, szo: zarándoklat Komáromba. Monostori és Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, komárnói székesegy-ház, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. Információ, Jelentkezés 5e HUF előleggel Andrásnál.

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27 nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szt István magyar király jobbjának megtalálása. Szentté-avatásakor, 1083-ban jobb kezét épen találták.

Szerda: Szent Jusztin vértanú. Pogány szülők gyermeke, filozó-fiai kutatásai vezették el a katholi-kus hitre. Írt két híres Apologoát, melyekkel megvédte a katholikus hitet. Vértanú halált halt 166-ban, Rómában.

Csütörtök: Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk tetszés szerinti emléknapja. A Diocletia-nus-féle üldözéskor (304) Rómá-ban szenvedett vértanúságukról Szent Damazusz pápa tanúskodik, aki az ügyről magától a hóhértól hallott.

Péntek: Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk. Ugandai ke-resztény, kit 21 társával együtt 1886-ban megöltek.

Szombat: Szent Quirinus (Ke-rény) püspök és vértanú. Diocle-tianus császár alatt lett vértínú: az agg püspök a helytartó minden fenyegetése ellenére is állhatato-san kitartott hite mellett.

Read 1049 times
Joomla Template: from JoomlaShack