szombat, 04 június 2022 20:03

Plébániánk hirdetései - jún. 05.

Rate this item
(1 Vote)

E HETI RENDÜNK

június 5, Pünkösd

  8:00  sztmise Pongrácz úton

10:00  szentmise (Schola Lit)

szentségimádáds estig

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

június 6, Hétfő

nincs szentmise és hivatal

10-16: Karizmák napja Máriareme-tén. Gyerekek számára méta, foci, ugrálóvár. Sátras megjelenések: plébániák, iskolák, Bízd rá magad!, Ars-Sacra, kispapok.

Szentségimádás, Csókay András, Dolhai Attila tanúságtétel, kerek-asztal beszélgetés a hivatásról, Bíb-oros úrral találkozás, szentmise.

június 7, Kedd

nincs szentmise

június 8, Szerda

nincs szentmise

június 9, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt hittan: Medgyessy László előadása Szt Charles de Foucauldról és a názáreti lelkiség-ről a május 15-i római szentté ava-tás nyomán.

június 10, Péntek

16:00  altemplomi tem (ref.)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)


június 11, Szombat

15:00  espereskerületi ministráns-találkozó plébániánkon

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 12, Szentháromság vas.

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

19:00  ifjúsági záró hittan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Attila atya szem műtété sikeres volt, azonban kérjük a Testvérek további imáját, mert nehezen javul.

További eseményeink

Június

18 szo 10:30 Esztergomban diaco-nus és papszentelés

19 Úrnapja

23-27 Szent László napok

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szent-mise 19-kor kezdődk

Július

23, szo: zarándoklat Komáromba. Monostori és Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, komárnói székesegy-ház, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. Információ, Jelentkezés 5e HUF előleggel Andrásnál.

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

Aug. 17-21: csal. tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27: nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szűz Mária, az Egyház anyja.

Szerda: Prágai Szt Ágnes szűz. Prágában született 1205-ben. Apja I. Přemysl Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla kirá-lyunk leánya. Elutasította II. Fri-gyes császár házassági ajánlatát, mert elhatározta, hogy Krisztus-nak szenteli magát. 1234-ben be-lépett a klarisszák prágai kolosto-rába. Szent Klárával igen jó barát-ságban volt, Klára levelet is írt hozzá. Nővértársainak idősebb nő-vére és lelki édesanyja, a szegé-nyeknek és szűkölködőknek jóte-vője, torzsalkodó családtagjainak pedig békítő angyala volt. Meg-halt 1282. március 2-án, Prágá-ban. IX. Piusz pápa 1874. dec. 3-án jóváhagyta az emberemléke-zetet meghaladó tiszteletét. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Csütörtök: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap

Szombat: Szt Barnabás apostol. Valószínű az Úr 72 tanítványa közül való. Később Szent Pál apostol vette társul maga mellé, minthogy a Szentlélek maga jelöl-te ki kettőjüket apostolnak és együtt tették meg az első missziós utat. Ezután Cyprus szigetén hir-dette az evangéliumot. +65-ben.

Read 866 times
Joomla Templates: from JoomlaShack