péntek, 08 július 2022 17:54

Plébániánk hirdetései - júl. 10

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

július 10, Évközi 15. vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

kezdődik plébániánk nyári hittanos tábora

19:00 szentmise (orgonás)

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

július 11, Hétfő

nincs szentmise

július 12, Kedd

nincs szentmise

július 13, Szerda

nincs szentmise

július 14, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

18:45  altemplomi behelyezés

július 15, Péntek

16:30  altemplomi tem. (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

július 16, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

július 17, Évközi 16. vasárnap

10:00  szentmise (orgonás)

Katolikus Rádió közvetíti

19:00 szentmise (orgonás)

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Betegtájékoztatóval ellátott egyházi gyógyszerre, rózsafüzérre előrendelést felveszünk. :)  1000 Ft.

További eseményeink

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szentmise 19-kor kezdődik

Július

24: a vasárnap 10 órási szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti.

23, szo: zarándoklat Komáromba. Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. In-formáció, Jelentkezés 5e előleggel Andrásnál.

Indulás ½ 8 órakor. Ebéd: hideg gyümölcsleves, vegyestál, ital. Ettől eltérő igényeket legkésőbb az út előtt egy héttel lehet egyez-tetni.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Augusztus 1-től dr. Kovács Zoltán látja el plébániánk vezetését. Fogadjuk szeretettel és imádsággal.

 Kilenced imádságára és lelkicsokor összeállításra bátorítjuk a testvéreket. Ez legyen a mi ajándékunk az új plébános atyának!

 

 

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Aug. 17-21: családos tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27: nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Benedek apát ün-nepe. A nyugati szerzetesség atyja és törvényhozója. Neve magyarul áldottat jelent. És valóban az volt ő: Isten áldottja, aki által mi is részesülhetünk az Úr áldásaiban. + 543-ban.

Szerda: Szent Henrik császár, hitvalló. Német császár volt. Sú-lyos betegségéből Szent Benedek közbenjárására csodával gyógyult meg. Ezután belépett a rendbe, de azt a parancsot kapta, hogy men-jen vissza trónjára. Így lett a ben-cés Oblátusoknak, Szent Benedek világban élő gyermekeinek a párt-fogója. + 1024-ben.

Csütörök: Lellisi Szent Kamill hitvalló. A „jó halál atyái” rend alapítója. Negyedik fogadalmuk, hogy a járványos betegeket ápol-ják. Ezt tette az alapító is, ezért a betegek pártfogója. +1641-ben, Rómában.

Péntek: Szent Bonaventura püs-pök és egyháztanító. 1218 körül született. Bölcseleti és hittudomá-nyi tanulmányait Párizsban foly-tatta, majd tanárrá nevezték ki. Rendtársait eredményesen tanította. Okosan és bölcsen kormányozta rendjét, amelynek főnökévé válasz-tották. Albanói bíboros püspökké nevezték ki. 1274. július 15-én halt meg Lyonban. Számos hittudo-mányi és bölcseleti művet írt.

Szombat: Kármelhegyi Boldog-asszony. A kármelita-rend a XII. sz-ban alakult Kármel hegyén, ahol Illés próféta is elvonulva élt. Jel-lemzője a Szűzanya iránti nagy tisztelet. A skapuláré (a szent váll-ruha) felvétele mindenkit a Szent Szűz különös oltalma alá helyez. Ma tulajdonképpen ezt az anyai oltalmat köszönjük meg az ünnepi áldozattal.

Read 654 times Last modified on péntek, 08 július 2022 18:02
Joomla Template: from JoomlaShack