szombat, 18 március 2023 16:59

Plébániánk hirdetései - március 19.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

  

március 19, vasárnap

9:00 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék alatt

 

március 20, hétfő

18:00 szentmise

19:00 felnőtt szentségfelkészítő hittan

 

március 21, kedd

17:30 Pongrácz úton igeliturgia

18:00 szentmise

 

március 22, szerda

18:00 szentmise

 

március 23, csütörtök

18:00 szentmise

 

március 24, péntek

15:30 altemplomi temetés

16:30 altemplomi temetés

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

18:30 keresztút, amely során a Szent László és a Szent Alberik Kórus Liszt Ferenc Via Crucis művét énekli (meghallgatható itt)  

 

március 25, szombat

14:30 esküvő

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise, amely során a Szent László és a Szent Alberik Kórus Bárdos Lajos Missa Tertia művét énekli

 

március 26, vasárnap

2:00 óraátállítás 3:00-ra ?

9:00 elsőáldozási hittan

10:00 szentmise

18:00 szentmise

gyóntatás a szentmisék alatt

19:00 ifjúsági hittan


Köszönjük a Híveknek a múlt heti élelmiszergyűjtésre hozott felajánlásait.


További eseményeink 

ÁPRILIS

6, Nagycsütörtök

18:00 Utolsó vacsora emlékére

 

7, Nagypéntek

14:00 Keresztút

15:00 Szertartás

 

8, Nagyszombat

20:00 Húsvéti vigília

 

9, Húsvétvasárnap

10:00 Ünnepi mise és feltámadási körmenet (!)

18:00 Ünnepi mise

 

10, Húsvéthétfő

10:00 Latin mise


Előre hirdetjük, hogy idén is lesz Családos Tábor Ráróspusztán augusztus 9. és 13. között. Részletek később. Nyári napközis tábor tervezett időpontja augusztus 21-25.


A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

 

Hétfő: Szent József ünnepe. Dávid király nemzetségéből származó Szent József volt a szeplőtelen Szűz Mária jog szerint való hitvestársa és az Úr Jézusnak Istentől rendelt nevelőatyja. Tiszteletére az Egyház csak később szentelt liturgikus ünnepet, mely idén a vasárnap miatt került át egy nappal későbbre.
   
Csütörtök: Mongrovejói Szent Turibiusz püspök, hitvalló. Spanyol püspök, Amerikába ment a vallási életet előbbre vinni. +1606.
   

Péntek: Szent Gábor arkangyal ünnepe. Gyümölcsoltó Boldogasszony előtt egy nappal van. Gábor nevének jelentése: Isten ereje. De joggal nevezik a szent angyalt a megtestesülés angyalának is. Ő jövendölte meg ugyanis Dávid prófétának a messiási időket és Jézus halálát. Ő hirdette ki Zakariásnak a templomban Jézus előhírnökének születését. Végül ő vitte hírül a legszentebb Szűz Máriának a Szentlélek kegyelemmel teljes leszállását. Tehát Szent Gábor a Megváltó előhírnökének, megtestesülésének és halálának követe

   
Szombat: URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY), főünnep. E napon dicsőíti az Egyház Mária életének legnagyobb csodáját és titkát. A szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszűnne szűznek maradni. Ezt az ünnepet tehát olyan mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Ma a Credoban, amikor erről a nagy titokról szólunk, térdet hajtunk, mint karácsonykor. Ezen titok hirdetésére csendül fel tornyainkban naponként háromszor a harang, hogy a hívők az Úr angyalával együtt köszöntsék az Úr alázatos szolgáló leányát  

 

 

Read 516 times Last modified on péntek, 24 március 2023 11:32
Joomla Template: by JoomlaShack