2016. december 23., péntek 21:39

Plébániánk hirdetései - dec. 25.

Rate this item
(0 votes)

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés ünnepeket kívánunk!

Dec. 25. vasárnap szentmisék éjfélkor, 9, 11 és 18. Templom és urnatemető nyitva: 8 - 18.45 között. 11-kor Schubert G dur miséje.

Dec. 26. hétfő szentmisék 9 és 11. Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 8 - 19.15 között

Dec. 27 – 30 (kedd-péntek): szentmisék este 6-kor. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A PLÉBÁNIA HIVATALBAN CSAK telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi két telefonszámon: 30/456-6404; 30/683-2825.

 

December 31-én, szombaton esti 6-os szentmisén év végi hálaadás beszámolóval.

2017. január 1. vasárnap, Mária Isten anyjának ünnepe. Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor. Az esti szentmisén templomunk énekkara Delibes: Missa Brevis-ét énekli.

2017. január 4. szerda este 7 órakor mindegyik felnőtt csoportnak, közös hittan a plébánián

2017. január 6. Vízkereszt parancsolt ünnepe! Szentmisék: 9 és 19 órakor!

Előesti szentmise 5-én 18 órakor! Ettől a naptól kezdve lehet jelentkezni házszentelésre!

*                                             *                                             *

Az idei évben rorátékon átlagosan 39,6 fő vett részt (tavaly 40,5).

Szentáldozók aránya 76,7% volt (tavaly 77,4 %).

A leglátogatottabb reggel: december 1 és 21 volt (46 fő), a legkevésbé: december 19 (31 fő).

791 fő volt jelen a reggeleken összesen.

Két kirívó adat az elmúlt 6 évből (azóta vezetjük a statisztikát):

* 2013. dec. 13: 70 fő,

* 2011. nov. 28: 23 fő. Ekkor még fél 7-kor kezdődött a roráte….

*                                             *                                             *

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent István első vértanú ünnepe. Az első keresztény vértanú. Egyike volt a jeruzsálemi keresztény község első hét diakónusának, akiket a hívők Kr. u. 36-ban az apostolok segédeivé választottak. Amikor a zsidó vezetőség előtt is nyíltan hirdette Jézus istenségét, a csőcselék megrohanta, kihurcolta a városból és agyonkövezte. A kapu, amelyen végső útjára indult, Jeruzsálemben ma is az István-kapu nevet viseli. Vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2).

Kedd: Szent János apostol és evangélista ünnepe. A tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője.

            Szerda: Aprószentek ünnepe. Az aprószentek története Máté evangéliumának második fejezetében olvasható. Eszerint Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a „zsidók újszülött királyát” keresik, aki – mint írástudói segítségével kiderítette – Betlehemben fog megszületni. Hogy az újszülöttet elveszejthesse, Heródes a napkeleti bölcseket megbízta, hogy miután megtalálták őt, menjenek vissza palotájába, és jelentsék neki. Ám a bölcsek álmukban egy jelenést láttak, amelyben arra figyelmeztették őket, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, és ők a szerint cselekedtek. Ezek után a haragra gerjedt Heródes minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén, hogy biztos legyen abban, a „zsidók újszülött királya” nem marad életben. Azonban a bölcsek eltávozása után Szent Józsefnek is megjelent álmában egy angyal, azzal az üzenettel, hogy családjával meneküljön Egyiptomba.

Csütörtök: Becket Szent Tamás püspök és vértanú, megemlékezésül. 1118-ban Londonban született. A Canterburyi egyházmegye papja és a király kancellárja volt. 1162-ben választották püspökké. Az Egyház jogait II. Henrik királlyal szemben bátran megvédte. Ezért hat évre Franciaországba száműzték. Hazájába való visszatérése után is még sokat szenvedett, végül is 1170. december 29-én a király zsoldosai megölték.

 

Szombat: Szent I. Szilveszter pápa, megemlékezésül. 314-ben választották római pápává. Nagy Konstantin alatt vezette az Egyházat, amikor a donatista szakadás és az arianizmus okozott nagyon sok bajt. 335. december 31-én halt meg, és a Via Salarián, a Priscilla katakombában temették el.

Read 869 times Last modified on 2016. december 24., szombat 18:53
Joomla Templates: from JoomlaShack