2017. január 02., hétfő 17:53

Plébániánk hirdetései - jan. 1.

Rate this item
(0 votes)

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés Új Esztendőt kívánunk!

*          *          *

2017. január 1. vasárnap, Mária Isten anyjának ünnepe. Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor. Az esti szentmisén templomunk énekkara Delibes: Missa Brevis-ét énekli.

Január 4. szerda:

-  15 órakor a Nyugdíjas Klub összejövetele

-  19 órakor mindegyik felnőtt csoportnak, közös hittan a plébánián

 

Január 5. csütörtök este 1/2 6 - 7-ig karítász összejövetel a plébánián

 

 

Január 6. Vízkereszt parancsolt ünnepe! Szentmisék: 9 és 19 órakor!

Előesti szentmise 5-én 18 órakor! Ettől a naptól kezdve lehet jelent-kezni házszentelésre! Kérem, hogy akik szeretnének házszentelést miha-marabb jelezzék szándékukat! A házszentelés ingyenes.

Január 8. vasárnap du. 5-kor Rózsafüzér Társulat összejövetele

*          *          *

Az ökumenikus imahét január hónapban 16-a és 21-e között lesz.

*          *          *

Heti hittanórák

Kedd

1630    óvodások

1730    ált. isk. I-II. osztály

Szerda

1900    felnőttek (kezdő és haladó)

Csütörtök  (jan. 5.)

1630    elsőáldozók

1900    keresztelési

 


Heti liturgikus rend

Hétfő  (jan. 2.)

Kedd  (jan. 3.)

1800    Szentmise        (olvasott)

Szerda  (jan. 4.)

1800    Szentmise        (olvasott)

Csütörtök  (jan. 5.)

1800    Szentmise        (orgonás)

Péntek  (jan. 6.)

900      Szentmise        (orgonás)

1900    Szentmise        (orgonás)

Szombat  (jan. 7.)

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (jan. 8.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

-----------------------------------------

*         *          *

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja. Vazul a kappadóciai Cezáreában született 330-ban keresztény családból. Felsőbb tanulmányokat folytatott, erényeivel tűnt ki. Remeteként élt, majd 370-ben városa püspökévé szentelték. Az ariánusok ellen küzdött. Sok kiváló könyvet írt, ezek közül leghíresebbek a Szerzetesi szabályok, amelyeket még ma is nagyon sok keleti szerzetes követ. Bőkezűen támogatta a szegé-nyeket. 379. január 1-én halt meg.

Gergely ugyancsak 330-ban született, Nazianz mellett. Sokat utazott, hogy növelje tudását. Barátját, Vazult a remeteségbe is követte, majd pappá és püspökké szentelték. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választot-ták. Miután egyházát sok széthúzás osztotta meg, visszatért Nazianzba, ahol 389. vagy 390. január 25-én halt meg. Kiváló tanítása és ékesszólása miatt Teológusnak is nevezik.

Kedd: Jézus szent neve tetszés szerinti emléknapja. Szent Józseffel és Szűz Máriával Gábor főangyal közölte, hogy a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának nevet kell adni, amelynek tartalmát Szent Máté így adja meg: „Ő szabadítja meg népét bűneitől” (Mt 1, 21). Szent Péter sze-rint: „Nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehet-ne” (ApCsel 4, 12). Szent Pál pedig azt tanítja, hogy „neve fölötte áll minden névnek” (Fil 2, 9), hiszen Isten nevével azonos tisztelet illeti meg. Assisi Szent Ferenc nyomán Sienai Szent Bernardin és Kapisztrán Szent János sokat fáradozott e névnek a megünneplésé-ért. 1456. július 22-én, Nándorfehér-várnál a keresztény sereg, ajkán Jézus nevével, zászlóján a Jézus-monogram-mal (IHS) győzött. Zsolozsmáját XIII. Ince pápa 1721-ben az egész Egyházra kiterjesztette. Ünnepét Szent X. Pius pápa helyezte át január 2-ára vagy az azt követő vasárnapra. Ünnepe, amely 1969-ben kimaradt a naptárból, most újra visszakerült a mai napra. A Jézus neve litániát ma különös buzgósággal imádkozzuk.

 

Szombat: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap tetszés szerinti emléknapja. Barcelona mellett, 1175-ben született. A barcelonai egyház-megye kanonokja lett, majd belépett a domonkos rendbe. IX. Gergely pápa rendeletére az egyházjogi dekretálisok gyűjteményét állította össze. Rendje elöljárójává választva igen jó szabá-lyokkal irányította azt. Írásai közül kiemelkedik a Summa casuum, amely a bűnbocsánat szentségének jó és gyümölcsöző kiszolgáltatásáról szól. 1275. január 6-án, Barcelonában halt meg.

Read 868 times Last modified on 2017. január 02., hétfő 17:56
Joomla Template: by JoomlaShack