2017. január 24., kedd 23:06

Plébániánk hirdetései - jan. 22.

Rate this item
(0 votes)

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után a plébánián megbeszélés az idei farsangi mulatságról, melynek tervezett ideje február 18, szombat

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után bábjáték a plébánián.

A hétköznapi szentmisék a csütörtöki kivételével a kápolnában lesznek. Gyóntatás: csütörtök 17.30-18.00 a templomban, pénteken 17.00-18.00 és 18.30-19.00 között a templomban. Szombaton 17.30.-18.00 között, vasárnap a szentmisék alatt és 17.30-18.15 között.

*          *          *

A Dél-olasz zarándokok út előtti megbeszélése lesz február 19.-én, vasárnap az esti 18 órai szentmise után. Előd atya két előadást tart az úton lévő látnivalókról, melyekre hívjuk azon testvéreinket is, akik nem jönnek a zarándoklatra. Március 5-én, és 12-én, 16 órától lesznek az előadások.

*          *          *

Az idei nyári hittanos tábor július 10-14. között lesz Baján. Jelentkezés, pontosítás később.

*          *          *

Heti hittanórák

Hétfő

1700    felsősök

Kedd

1545    III. osztályosok

1700    óvodások

Szerda

1900    felnőttek (plébánia)

Téma: a szentmise szerkezete. Ven-dégünk Kiss Géza 2. éves papnö-vendék.

Csütörtök

1630    IV. osztály és ministránsok

1630    elsőáldozók

1900    gyermek keresztelési (hivatal)


Heti liturgikus rend

Hétfő  (jan. 23.)

700      Szentmise        (olvasott)

Kedd  (jan. 24.)

1800    Szentmise        (olvasott)

Szerda  (jan. 25.)

1800    Szentmise        (olvasott)

Csütörtök  (jan. 26.)

945      Temetői temetés (csendes)

1100    Altemplomi temetés (énekes)

1800    Szentmise        (orgonás)

Péntek  (jan. 27.)

1630    Altemplomi temetés (énekes)

1800    Szentmise        (orgonás)

Szombat  (jan. 28.)

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (jan. 29.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

-----------------------------------------

*         *          *

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja. Sales kastélyában született 1567-ben. Pappá szentelése után sokat dolgozott hazájában a katolikus újjászületésért. Mint genfi püspök igazi pásztora volt papjainak és híveinek, a hitre nevelte őket írásaival és munkásságával. Mindenkinek példaképül szolgált. Chantal Szent Franciskával 1610-ben megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban halt meg 1622. december 28-án. A mai napon helyezték örök nyugalomra.

Szerda: Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása), ünnep.

Csütörtök: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, emléknap. Szent Pál apostol tanítványai és segí-tőtársai. Timóteus az efezusi egyház, Titusz pedig a krétai egyház feje. Pál apostol az úgynevezett lelkipásztori leveleket intézte hozzájuk. Ezekben kitűnő intelmek találhatók az elöl-járók és a hívek oktatására.

Péntek: Merici Szent Angéla szűz tetszés szerinti emléknapja. 1470 körül született Olaszországban, Brescia közelében. Szent Ferenc har-madik rendjének öltönyét fölvéve, leányokat gyűjtött maga köré, akiket a szeretet gyakorlataira oktatott. 1535-ben Bresciában Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársu-latot alapított a szegény leányoknak a keresztény életben való nevelésére. Meghalt 1540. január 27-én, Bresciá-ban.

 

Szombat: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító emlék-napja. 1225 körül született az aquinói grófok családjából. Előbb a Monté Cassinó-i kolostorban, majd Nápoly-ban tanult, később csatlakozott a do-monkosok rendjéhez. Tudását meste-rének, Nagy Szent Albertnek vezeté-sével Párizsban és Kölnben mélyí-tette el. Sokat és bölcsen írt, másokat tanított, a bölcseletben és a hittudo-mányban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban halt meg 1274. március 7-én. Emlékét január 28-án üljük, 1369-ben e napon szállították át ugyanis földi maradvá-nyait Toulouse-ba.

Read 673 times
Joomla Template: from JoomlaShack