2017. február 11., szombat 22:50

Plébániánk hirdetései - febr. 12.

Rate this item
(0 votes)

Plébániai farsangi mulatság a Szt. László Általános Iskolában lesz febr. 18-án szombaton. Részletek idekattintva! Köszönet az eddigi jelentkezőknek! 

Február 15-én látogatást szervezünk a Mátyás templomba, ahol idegenvezetővel megtekintjük a templomot, és az utolsó magyar királyunkról, Boldog IV. Károlyról szóló kiállítást. A belépés ingyenes. Találkozás 1050-kor a Mátyás templom ol-dalsó bejáratánál. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Országos Templomi Bábjátékosok Találkozója lesz plébániánkon február 19-én, vasárnap 13 órától.

Első jegyes oktatás február 23-án, csütörtökön, 19 órakor a plébánián.

 

Február 26.-án, vasárnap, az általános iskolás keresztelendők megbeszélése a Plébánián a 9-es szentmise után.      

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (febr. 12.)

1700    Rózsafüzér társ. összejövetele

Hétfő

1700    felsősök

1900    felnőtt szentségfelk. hittan

Kedd

1545    III. osztályosok

1700    óvodások

Csütörtök

1630    IV. osztály és ministránsok

1630    elsőáldozók

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

Vasárnap

1700    Szentének-kör a Kápolnában

Tárkányi-Zsasskovszky gyűjtemény II.

1900    Dél-olasz út megbeszélése

*          *          *

Heti liturgikus rend

Hétfő  (febr. 13.)

700      Szentmise - kápolna (olvasott)

Kedd  (febr. 14.)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

Szerda  (febr. 15.)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott) + Miksó Sándor 2. évf.

Csütörtök  (febr. 16.)

1230    Altemplomi temetés (énekes)

1330    Altemplomi temetés (énekes)

1800    Szentmise-templom (orgonás)

Péntek  (febr. 17.)

1530    Altemplomi temetés (énekes)

1630    Altemplomi temetés (énekes)

1800    Szentmise-kápolna (énekes)

Szombat  (febr. 18.)

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (febr. 19.)

900      Szentmise        (orgonás) Idei jegyespárok megáldása

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvé-dőszentjeinek az ünnepe. A Tesszalonikában született Cirill kitűnő nevelést kapott Konstantinápolyban. Testvérével, Metóddal Morvaországba ment a hitet hirdetni. Az úgynevezett cirill betűkkel liturgikus szövegeket szer-kesztettek szláv nyelven. Midőn Rómába hívták őket, ott Cirill 869. febru-ár 14-én elhunyt, Metódot pedig püs-pökké szentelték. Ő azután Pannóniába ment, ahol fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot. Sokat szenvedett iri-gyeitől, de a pápák megvédték. Cseh-országban halt meg 885. április 6-án.

Péntek: A szervita rend hét szent alapítója, tetszés szerinti emléknap. A Firenzében született hét férfi előbb re-meteéletet élt Senario hegyén, főként a Boldogságos Szűz Máriát tisztelték. Toscanában prédikáltak, ezután meg-alapították Mária szolgáinak rendjét, amelyet az Apostoli Szentszék 1304-ben hagyott jóvá. Emlékezetüket a mai napon üljük, mert a hagyomány szerint egyikük, Falconieri Szent Elek, 1310-ben ezen a napon halt meg.

*          *          *

Hetvenedvasárnap

A II. Vatikáni Zsinat előtti liturgikus naptár szerint ma van „Hetvenedvasár-nap”, a böjtelő első vasárnapja.

Az ún. böjtbevezető idő három vasár-napot foglal magában: a Hetvened, a Hatvanad és az Ötvened vasárnapot. Ezt követi majd Hamvazószerda a Nagy-böjttel, majd a szenvedés ideje.

Ez nem azt jelenti, hogy ennyi nappal vagyunk húsvét előtt, hanem valószínű-leg a negyvenedböjt hangzásához rokon elnevezéssel van dolgunk.

E három vasárnap egyúttal vezeklőnap is volt. Rómában, a katolikus világ fővá-rosában mindhárom napon nagy zarán-doklat keretében kerestek fel egy-egy templomot: Hetvenedvasárnap Róma leg-népszerűbb szentjének, Lőrincnek a bazilikájához zarándokoltak. Hatvanadvasárnap a Szent Pál sírja fölé emelt bazilikába tartott a körmenet. Ötvenedvasárnap pedig Róma első pápájának, Szent Péternek a sírját keresték fel.

 

A Szentmisében a Dicsőség és az Alleluja már Hetvenedvasárnaptól elmaradt, jelezvén, hogy böjti időben vagyunk már.                   

Benedek András

Read 900 times Last modified on 2017. február 12., vasárnap 20:33
Joomla Template: from JoomlaShack