A Szent László Kórusról

A Kőbányai Szent László Templom Kórusa közvetlenül az első világháború után, 1919-ben alakult. 1947-ig a kort híven tükröző késő-romantikus műveket adott elő az énekkar. Az 1950-es években – az egyházi szolgálatot ellenző, tiltó kommunista állam elnyomása ellenére – a kórus nem oszlott fel, hanem Incze Aurél vezetésével tovább működött.

 

 

A második fél évszázad történetét, zenei irányát és fejlődését Varsányi István karnagy úr tevékenysége határozta meg, aki 1967-ben került az együttes élére, s élete végéig - 52 esztendőn keresztül - vezette azt. Működése alatt létszámában és minőségében egyaránt sokat és folyamatosan fejlődött az énekkar; a gregoriántól a különböző korok motettáin keresztül a legnagyobb oratórikus művekig széles repertoárt alakított ki. Kórusvezetői munkája eredményét számos CD felvétel és rádióriport őrzi. Ennek elismeréséül 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium “Kodály-emlékplakett”-el tüntette ki, 2000-ben pedig Budapest-Kőbánya Önkormányzata „Kőbányáért Emlékplakett”-tel honorálta Varsányi István tevékenységét.

A nagy oratórikus, zenekarkíséretes művek előadásában 35 esztendeje partner a hegedűművész leánya és karnagy veje által 1987-ben, Hajnal György atya†  támogatásával alapított  Caritas Collectio Kamarazenekar . Számos oratórikus mű közös előadása és CD felvétele, illetve több külföldi út kapcsán így alkalmuk volt a bő három évtized alatt közvetlen, szakmai és személyes baráti kapcsolatba kerülni a kórusközösség egészével. Ennek eredményeképpen Varsányi karnagy úr utolsó időszakában egyre inkább Somogyváry Ákosra bízta az énekkar szakmai irányítását, aki előtte 1997-től huszonöt esztendőn keresztül vezette a Ciszterci Szent Alberik Kórust a budai Szent Imre Templomban. 

A két együttes az elmúlt fél évtizedben rendszeresen tanult meg együtt, majd adott elő közösen újabb nagy oratórikus műveket. (T.k. Haydn, Mozart, Schubert, Gounod, Delibes misék, Liszt: Via Crucis, Kodály: Missa brevis, Bárdos: Missa Quarta) 

A Kórus heti rendszerességgel kedden este 18.30-tól, (kivételes esetben a csütörtök esti misét követően) próbál és rendszerint havonta végez zenei szolgálatot a Szent László Templomban, meghívás esetén külső szakrális helyszíneken is. Neves énekes szólistákkal (Magyar Rádió-, Nemzeti-, ill. Opera Énekkar) és orgonistákkal dolgozik együtt egy-egy mű megszólaltatásának alkalmával. A 2022-es esztendő zenei programját Balogh Attila korábbi plébános atyával közösen alakították ki, mely töretlenül jó együttműködésben folytatódik Dr. Kovács Zoltán atyával.

Somogyváry Ákos karnagyi tevékenysége mellett egy nemzetközi gimnázium tanára, 2012 óta az Erkel Ferenc Társaság, és a Magyar Kórusszövetség – KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke. 2022 tavaszán a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagjai közé fogadta.

2020 óta az énekkar másodkarnagya Safarek Krisztián, még egyetemi tanulmányait folytató fiatal, tehetséges, máris versenygyőztes karvezető. Tanulmányainak befejezése után tervezi az egyetemi szintű karmesteri diploma megszerzését is. Tíz évet ministrált és ministráns vezetőként is tevékenykedett a Kőbányai Templomban, elkötelezett mind az Egyházközség, mind a Szent László Kórus iránt.

A kórusvezető elérhetősége: Somogyváry Ákos 06-20-946-2648

Próba keddenként 18.30-kor a kóruson.

Joomla Template: from JoomlaShack