Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

Alapítvány javára felajánlott 1 % rendelkezési nyilatkozata idekattintva letölthető! Köszönjük a támogatást! 

Határozatok

 

a Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítványa

 

2017. május 29.-i kuratóriumi ülésén

 

Kifüggesztendő a Szent László Templom hirdetőtábláján

 

 

1/2017 (2017.05.29.) Kuratóriumi határozat – egyhangú

 

A Kuratórium az Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését áttanulmányozta és elfogadja. Az SZJA felajánlások 2016-2017. évi bevételét részben a működési kiadásokra: 103e Ft 2017. év könyvelési díjra, a fennmaradó hányadot a Plébánia szabadidős célú tárgyi eszközeinek cseréjére (pingpong asztal, csocso-asztal) kívánjuk fordítani.

 

 

2/2017 (2017.05.29.) Kuratóriumi határozat – egyhangú

 

A Kuratórium az Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó, 1 millió forintos felhasználási tervét jóváhagyja.

 

-        Orgonakoncertek szervezése maximum 300.000 Ft, amely számlás előadói díjakra, szervezési költségekre áll rendelkezésre.

 

-        Az őszi belföldi plébániai zarándoklat szállás- és esetleg utazási költségére, belépődíjakra legfeljebb 600.000 Ft a rendelkezésre álló keret.

 

-        A Plébániai hittancsoportok számára játékok és felszerelési tárgyak szerezhetők be,  legfeljebb 100.000 forint előirányzott összegig.

 

A kuratórium a három feladatkör részletes egyeztetésre felhatalmazza a kuratórium elnökét.

 

Az SZJA 1 %-ból a könyvelési kiadások finanszírozandók, illetve az önkormányzati támogatás céljai szerint felmerülő többletkiadások, saját erőként.

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Szabóné Krupa Ágnes kurátor s.k.

 

Adózási tudnivaló

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük ennek lehe-tőségeiről tájékozódjanak a templo-mokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövede-lemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a nullás be-vallás is számít. Minden az egyház-megyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár!

 

Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

  

Átalakítottuk a plébániai alapítvány működését

 

A plébánia alapítványa (hivatalos elnevezés: Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány, számlaszám:

OTP Bank 11710002-20049461-00000000)

Adószámunk: 19659664-1-43

nemrégiben új feladatokkal gazdagodott. 
A plébánia és templomunk üzemeltetésének támogatását, valamint ifjúsági táborok, karitatív rendezvények szervezését is felvettük a kiemelt feladatok közé. 
A támogatási célok súlypontjainak átrendezése a tényleges tevékenységben is megnyilvánul majd. A másfél éven át működési zavart okozó korábbi vezetőséget új kuratórium váltotta, amelynek elnöke Szabóné Krupa Ágnes, aki egyébként a kiemelt plébániai pályázatok felelőse is.

 

 

Amint arról a kuratórium értesített, 2015-ben főként a nyári táborok szervezéséhez kíván anyagi támogatást nyújtani alapítványunk, és a pénzügyi helyzettől függően a szociális nehézségek orvoslásában vállalna szerepet. Amennyiben pénzbeli segélyek céljára elegendő támogatás gyűlik össze, nyilvános pályázatot teszünk közzé, és az elbírálásról is tájékoztatjuk közösségünk tagjait.

 

Az alapítvány közhasznú szervezet, így a pénzbeli támogatások előnyei a jövőben is megilletik a felajánlókat. Az előző évben jóváírt 447.568 Ft személyi jövedelemadó 1 %-ából származó adományt ezúton is hálásan köszönjük az adakozó híveknek. A 2014. évi felajánlások beérkezésére 2015-ben kerül sor. Arra biztatom a híveket, hogy 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Katolikus Egyház, és újabb 1 % erejéig alapítványunk javára ajánlják fel.

 

Az űrlapokhoz a szokásos módon a templomban juthatnak hozzá, illetve ide kattintva le is tölthetik!

 

Eseti adományokra a jövőben is számítunk, amelyeket átutalással, vagy a plébánián átvehető csekken teljesíthetnek. Az eseti felajánlásokra annak ellenére nagy szükség lehet, hogy az alapítvány pályázati tevékenységét erősíteni szándékozik. A külső lehetőségek végesek, így a meglévő 2 és fél millió forintos vagyonból, és adományokból gazdálkodik az alapítvány. Az egyházközség javára végzett tevékenységükről a Plébániai Újság hasábjain ad majd tájékoztatást az alapítvány vezetősége.

 

Balogh Attila

Joomla Templates: from JoomlaShack