Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

Alapítvány javára felajánlott 1 % rendelkezési nyilatkozata idekattintva letölthető! Köszönjük a támogatást! 

MEGHÍVÓ

a

Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítványa

kuratóriumi ülésére

 

Tisztelt Kuratóriumi Tag!

Főtisztelendő Plébános Úr!

 

Szeretettel meghívom a 2017. május 29-én, hétfőn 18.00 órakor kezdődő, a Kőbányai Szent László Plébánián tartandó kuratóriumi ülésre.

Napirend:      

1.     A 2016. évi alapítványi beszámoló megvitatása és elfogadása     

2.     2017. évi pénzügyi terv elfogadása.

 

Az ülés nyilvános.

A meghívó a Szent László Templom hirdetőtábláján kifüggesztendő.

 

Budapest, 2017. május 15.

 

Szabóné Krupa Ágnes s.k.

 

alapítvány képviselője

Adózási tudnivaló

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük ennek lehe-tőségeiről tájékozódjanak a templo-mokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövede-lemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a nullás be-vallás is számít. Minden az egyház-megyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár!

 

Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

  

Átalakítottuk a plébániai alapítvány működését

 

A plébánia alapítványa (hivatalos elnevezés: Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány, számlaszám:

OTP Bank 11710002-20049461-00000000)

Adószámunk: 19659664-1-43

nemrégiben új feladatokkal gazdagodott. 
A plébánia és templomunk üzemeltetésének támogatását, valamint ifjúsági táborok, karitatív rendezvények szervezését is felvettük a kiemelt feladatok közé. 
A támogatási célok súlypontjainak átrendezése a tényleges tevékenységben is megnyilvánul majd. A másfél éven át működési zavart okozó korábbi vezetőséget új kuratórium váltotta, amelynek elnöke Szabóné Krupa Ágnes, aki egyébként a kiemelt plébániai pályázatok felelőse is.

 

 

Amint arról a kuratórium értesített, 2015-ben főként a nyári táborok szervezéséhez kíván anyagi támogatást nyújtani alapítványunk, és a pénzügyi helyzettől függően a szociális nehézségek orvoslásában vállalna szerepet. Amennyiben pénzbeli segélyek céljára elegendő támogatás gyűlik össze, nyilvános pályázatot teszünk közzé, és az elbírálásról is tájékoztatjuk közösségünk tagjait.

 

Az alapítvány közhasznú szervezet, így a pénzbeli támogatások előnyei a jövőben is megilletik a felajánlókat. Az előző évben jóváírt 447.568 Ft személyi jövedelemadó 1 %-ából származó adományt ezúton is hálásan köszönjük az adakozó híveknek. A 2014. évi felajánlások beérkezésére 2015-ben kerül sor. Arra biztatom a híveket, hogy 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Katolikus Egyház, és újabb 1 % erejéig alapítványunk javára ajánlják fel.

 

Az űrlapokhoz a szokásos módon a templomban juthatnak hozzá, illetve ide kattintva le is tölthetik!

 

Eseti adományokra a jövőben is számítunk, amelyeket átutalással, vagy a plébánián átvehető csekken teljesíthetnek. Az eseti felajánlásokra annak ellenére nagy szükség lehet, hogy az alapítvány pályázati tevékenységét erősíteni szándékozik. A külső lehetőségek végesek, így a meglévő 2 és fél millió forintos vagyonból, és adományokból gazdálkodik az alapítvány. Az egyházközség javára végzett tevékenységükről a Plébániai Újság hasábjain ad majd tájékoztatást az alapítvány vezetősége.

 

Balogh Attila

Joomla Templates: from JoomlaShack