Főoldal

Főoldal

2018. május 20., vasárnap 04:36

Plébániánk hirdetései - máj. 20.

Liturgikus rend és programok

Pünkösdvasárnap (máj. 20.)

11:00   Gounod: Szent Cecília mise

Pünkösdhétfő (máj. 21.)

A templom és az urnatemető hétköznapi nyitvatartás szerint lesz nyitva. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja új emléknapja, Karizmák nap-ja Máriaremetén. Nálunk nincs szentmise. Pongrác úton: 10:00-kor.

kim.katolikus.net/wordpress/program

Kedd (máj. 22.)

  9.30   Csodafa óvoda látogatása (t)

18:00   szentmise, litánia (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (máj. 23.)

18:00   szentmise, litánia (olv)

Csütörtök  (máj. 24.)

  9.30   Csodafa óvoda látogatása (t)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 25.)

Kezdődik a Márianosztrai Gyalogos zarándoklat! Részletek, jelentkezés:

www.marianosztra.zarandoklat.hu/jelentkezes

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

Szombat  (máj. 26.)

Élő Rózsafüz. elorozsafuzer.hu

13:00   esküvő (org)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

Szentháromság vas.  (máj. 27.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   esküvő keresztelővel (olv)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. május 15., kedd 17:15

Plébániánk hirdetései - máj. 13.

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (máj. 13.)

15:00   Bérmálkozási hittan

17:00   Rózsafüzér Társulat

19:00   Ifjúsági hittan

Hétfő (máj. 14.)

7:00     Szentmise

14:00   temetői temetés (énekes)

17.00   Felsősök hittanja

19.00   Felnőtt szentségfelk. hittan

Kedd (máj. 15.)

18:00   szentmise, litánia (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (máj. 16.)

9:30     Baba-mama klub (játszótér)

17:00   Pünkösdváró (Havasi Gy.)-pléb

18:00   szentmise, litánia (olv)

Csütörtök  (máj. 17.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 18.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

Szombat  (máj. 19.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

Pünkösdvasárnap  (máj. 20.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szent József édesapák imaköre: ha-vonként egy találkozás és egy napi imádság. Feliratkozás: sekrestyében.

*          *          *

Az iskolás szülőket kérjük, hogy a sok különóra mellett ne felejtsék el gyermekeik lelki fejlődését is segí-teni azzal, hogy beíratják a Római Katolikus Hit és erkölcstan órára.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

21. Pünkösdhétfő, Boldogs. Szűz Má-ria, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Máriaremetén, ministránstalálkozó. Nálunk nem lesz szentmise.

25-27. p-v: Márianosztrai Zarándoklat. http://marianosztra.zarandoklat.hu

26.szo: Élő Rózsafüz. elorozsafuzer.hu

Június

2. szombat:

 17 óra: Világméretű szentségimádás

 19 óra: Utcakoncert a plébánia előtt

3. vas: Úrnapja: délelőtt csak 10 óra-kor lesz szentmise!

7. csütörtök 18 óra: Dr. Szele György könyvbemutatója: Kőb. Könyvtár.

9. szombat: 10:30 Papszentelés Esz-tergomban.

10. vas: 9-es szentmise: Te Deum, utána családi délelőtt., szülői meg-beszélés a táborral kapcsolatban

24, templombúcsú: szentmisék 9, 17ó.

A 9 órait a Duna Tv közvetíti.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Szerda: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tetszés szerin-ti emléknapja. 1330 táján született Nepomukban (Cseho.). Pappá szen-telése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoz-tatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A fel-dühödött király 1393. márc. 20-ának estéjén a Moldva folyóba do-batta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté.

Csütörtök: Boldog Scheffler Já-nos püspök és vértanú emléknapja. Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon (Szatmár vármegye). A Szatmárné-meti Katolikus Gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegyete-men, majd Rómában, a Gregorianán tanult. A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte a szatmári egyház-megye püspökévé, március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormány-zóvá. Május 17-én a szatmári szé-kesegyházban szentelték püspökké. 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elsza-kítani akaró kommunista törekvé-sekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtöné-ben halt meg 1952. december 6-án. Boldoggá avatása 2011. július 3-án, Szatmárnémetiben volt.

Péntek: Szent I. János pápa és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Toscanában született, a római egy-ház püspöke lett 523-ban. Jusztinosz császárhoz Konstantinápolyba mint Theodorik király követe ment el. Innen hazatérve a király elfogatta, mivel sikertelen követjárása miatt megneheztelt rá. Ravennában bör-tönbe vetette, ahol 526. május 18-án meghalt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

2018. május 06., vasárnap 07:00

Plébániánk hirdetései - május 6.

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (máj. 6.)

9-es szentmise után imádság az édesanyákért! 11-es szentmise után szentségimádás!

Hétfő (máj. 7.)Szentségimádási nap

Templom, urnatemető: 9-19.

9:00     Szentségkitétel

17:45   szentségi áldás

18:00   szentmise a templomban

17:00 Felsősök hittanja

19:00 Felnőtt haladó hittan

Kedd (máj. 8.)

Nem lesz szentmise.

Szerda (máj. 9.)

9:25     Kőbányai nyugdíjasok vetélkedője (pléb)

9:45     temetői temetés (énekes)

Szentmise nincs!

Csütörtök  (máj. 10.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise: templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 11.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

19:30   jegyesoktatás

Szombat  (máj. 12.)

14:00   esküvő (orgonás)

15:00   esküvő (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Házasok klubja

Vasárnap  (máj. 13.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   bérmálkozási hittan

17:00   Rózsafüzér Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Ifjúsági hittan

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. április 29., vasárnap 05:15

Plébániánk hirdetései - ápr. 29.

Liturgikus rend és programok

Hétfő (ápr. 30.)

Szentmise és iroda nem lesz.

Templom, urnatemető: 9-12, 14:30-19.

Május: esti szentmisék után litánia

Kedd (máj. 1.)

Szombathely: Brenner János boldoggá avatása.                         Iroda nem lesz.

Templom, urnatemető: 9-12, 14:30-19.

18:00   szentmise: templom (olv)

Szerda (máj. 2.)

9:30     Baba-mama klub.

10.00   Tanárok látogatása (templ, pléb)

15:00   Nyugdíjasklub.

18:00   szentmise: kápolna (olv)

Csütörtök  (máj. 3.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise: templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 4.)

Elsőpéntek. De. betegek látogatása.

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

19:30   jegyesoktatás

Szombat  (máj. 5.)

10:00   Tábori vezetőképző

10:30   Esztergom: Mindszenty mise

16:00   esküvő (orgonás)

17:00   Társasjáték-klub (pléb)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap  (máj. 6.)

  9:00   szentmise (orgonás)

utána anyák napi megemlékezés

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   bérmálkozási hittan

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. április 22., vasárnap 05:29

Plébániánk hirdetései - ápr. 22.

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (ápr. 22.)

15:00   Családi du.-bérmálkozók-felnőttek-gyerekek

19:00   ifjúsági filmklub: Némaság

Hétfő (ápr. 23.)

  7:00   szentmise-kápolna (olv)

17:00   Felsősök hittanórája

19:00   felnőtt sztségfelk (templom!)

Kedd (ápr. 24.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   Néptánc (pléb)

Szerda (ápr. 25.)

Belvárosi Boldogasszony templom,  idegenvezetéssl. 700 Ft/fő. Találko-zás 9 órakor a 9-es busz Szt. László téri megállójában. Idegenvezetés dí-ját a plébánia fizeti.

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (ápr. 26.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (ápr. 27.)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás

Szombat  (ápr. 28.)

17:00   esküvő (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap  (ápr. 29.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. április 15., vasárnap 04:57

Plébániánk hirdetései - ápr. 15.

Liturgikus rend és programok

Hétfő (ápr. 16.)

  7:00   szentmise-kápolna (olv)

17:00   Felsősök hittanórája

19:00   felnőtt haladó (plébánia)

Kedd (ápr. 17.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   Néptánc (plébánia)

Szerda (ápr. 18.)

  9:30   Baba-mama klub

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (ápr. 19.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (ápr. 20.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás

19:00   2. csoport jegyesokt. (plébánia)

Szombat  (ápr. 21.)

13:00   esküvő (orgonás)

17:00   Társasjátékok Klubja (plébánia)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap  (ápr. 22.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   Családi du, bérmálkozók, gyermek keresztelendők

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Ifjúsági filmklub

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. április 07., szombat 04:50

Plébániánk hirdetései - ápr. 8.

Liturgikus rend és programok

Húsvét 2. vasárnapja (ápr. 8.)

17:00   Rózsafüzér Társulat

19:00   Ifjúsági hittan

Hétfő (ápr.9.)

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Reggel nincs szentmise.

17:00   Felsősök hittanórája

18:00   szentmise-templom (org)

Kezdődik a lelki adoptálás. Napi egy ima és egy tized rózsafüzér dec. 25-ig.   www.lelkiadoptalas.hu.

19:00   felnőtt szentségfelkészítés (pléb)

Kedd (ápr. 10.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   Néptánc

Szerda (ápr. 11.)

11:00   temetői temetés (énekes)

15:00   Nyugdíjas-klub (plébánia) agapé. Előadó Koós Judit rendőr őrnagy: a trükkös csalók új módszerei.

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (ápr. 12.)

10:45   temetői temetés (énekes)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (ápr. 13.)

  9:45   temetői temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás

Szombat  (ápr. 14.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Házasok klubja (pléb)

Vasárnap  (ápr. 15.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   Kőhegyi Gyula életmű kiállítás megnyitója (plébánia)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

Liturgikus rend és programok

 

Húsvéthétfő(ápr.2.)-Tanácsolt ünnep

Templ, urnatem: 8-18.45.

Szentmisék: 9, 11. Kínai: 12.30.

Kedd (ápr. 3.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Szerda (ápr. 4.)

  9:30   Baba-mama klub (pléb)

12:45   temetői temetés (énekes)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (ápr. 5.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (ápr. 6.)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás

Szombat  (ápr. 7.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

utána Öröm útja a templom körül.

Vasárnap  (ápr. 8.)

  9:00   szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00     első bérmálkozási oktatás, akik személyesen kaptak erre meghívást.

17 óra: Rózsaf. Társ.

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. április 01., vasárnap 22:09

Húsvéti öröm

Isten áldotta húsvéti ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! 

2018. március 30., péntek 21:09

Nagyszombat

 

Templomunk és urnatemetőnk reggel 9-től az esti szertartás végéig tart nyitva.

Reggel 9 - 10 óra között gyóntatás.

Reggel 9-től du. 5 óráig szentsírlátogatás.

A húsvét esti liturgia este 6 órakor kezdődik!

2018. március 29., csütörtök 21:39

Nagypéntek

 

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 9 - 20 óra között

Reggel 9-kor keresztút, majd gyóntatás 11-ig.

15 órakor kezdődik a szertartás: passio, könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás

A szertartás után 18 óráig gyóntatás!

2018. március 28., szerda 21:10

Nagycsütörtök

Nagycsütörtökön templomunk és urnatemetőnk 7 - 8, 9 - 12 és 14.30 - 19.30 között tart nyitva. Ezen a napon az irodai ügyelet szünetel!

Reggel 7 - 8 között gyóntatás.

Az ünnepi mise templomunkban este 6-kor kezdődik, ekkor gyóntatás nem lesz!

21.30-kor templomunk kápolnájában elmélkedjük Jézus búcsúbeszédét.

2018. március 24., szombat 21:38

Plébániánk hirdetései - márc. 25.

Liturgikus rend és programok

Virágvasárnap (márc. 25.)

15:00   Lelki du. készülődés Húsvét-ra minden korosztálynak (plébánia)

19:00   ifjúsági hittan

Nagyhétfő (márc. 26.)

Reggel nem lesz szentmise.

  9:00   Aranykereszt id. otth.

10:30   Piroskaliget id. otth.

18:00   szentmise-lelkigyak (org)

Nagykedd (márc. 27.)

17:30   gyóntatás - Attila atya

18:00   szentmise - Attila atya

Nagyszerda (márc. 28.)

10:00   Gizella kórházban

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:00   altemplomi temetés (ref)

15:15   temetői temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

18:00   szentmise-lelkigyak (org)

Nagycsütörtök  (márc. 29.)

Templ, urnatem: 7 - 8, 9 -12, 14.30-19.00. Iroda és keresztelési megbesz. nincs!

7.00-8.00 Gyóntatás (templom)

10.00   Krizmaszent. (Bazilika)

18.00   Ünnepi sztmise az utolsó va-csora emlékére, lábmosás, oltárfosztás.

21.30   Virrasztás a kápolnában.

Nagypéntek  (márc. 30.)

Templ. urnatem: 9-20. Iroda nincs.

9.00 Keresztút, majd gyóntatás 11-ig.

15.00 Szertartás: passio, könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd gyóntatás 18.00-ig.

Nagyszombat  (márc. 31.)

Templ. és urnatemető nyitva: 9-20.

9 - 17.00-ig szentsírőrzés.

9 - 10.00 gyóntatás.

18.00 Ünnepi feltámadási szertar-tás. Tűzszentelés, Húsvéti örömé-nek, keresztvíz megáldás, feltáma-dási szentmise, körmenet.

Húsvétvasárnap (ápr. 1.)

Templ. és urnatem: 8 – 18.45.

Szentmisék: 9, 11 és 18.

9-es után gyerekeknek meglepetés. Délelőtti sztmiséken ételszentelés.

11-es szentmise után szentségimádás.

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

Húsvéthétfő(ápr.2.)-Tanácsolt ünnep

Templ, urnatem: 8-18.45.

Szentmisék: 9, 11. Kínai: 12.30.

2018. március 18., vasárnap 00:01

Plébániánk hirdetései - márc. 18.

Liturgikus rend és programok

Nagyböjt 5. vas. (márc. 18.)

Misék után gyűjtés a Szentföldnek!

Hétfő (márc. 19.)

Reggel nem lesz szentmise.

17:00   felsősök hittanórája (pléb)

18:00   szentmise-templom (org) - ÉDESAPÁK, NAGYPAPÁK MEGÁLDÁSA

19:00   szentségfelk. hittan (pléb)

Kedd (márc. 20.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   néptánc felnőtteknek (pléb)

Szerda (márc. 21.)

  9:30   Baba-mama klub

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (márc. 22.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

Péntek  (márc. 23.)

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:00   altemplomi temetés (énekes)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00 gyóntatás

18:00 Sztmise és keresztút nálunk

20:00 Férfi klub

Szombat  (márc. 24.)

10:00   Vezetőképző a nyári táborra

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Éjjel: óraátállítás! Egy órával előbb-re kell állítani az órákat!

Virágvasárnap (márc. 25.)

  9:00   szentmise (org) Jó idő esetén a szentmise a barkaszentelés a templom előtt! Passio olvasás!

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   sztmise (org) Passio éneklés

15:00 Lelki du. készülődés Húsvétra minden korosztálynak (plébánia)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. március 11., vasárnap 06:35

Plébániánk hirdetései - március 11.

Liturgikus rend és programok

Nagyböjt 4. vas. (márc. 11.)

10:00   Kézműves fogl. (pléb)

14:40   Lourdesi zarándoklat megbeszélése (pléb)

15:00   Bánóczky Előd atya előadása Lourdes-ról (pléb)

17:00 Rózsafüzér Társulat (kápolna)

19:00 Ifjúsági hittan (pléb): keresztény ember szerepe a társadalomban

Hétfő (márc. 12.)

  7:00   szentmise - kápolna (olv)

17.00 felsősök hittanórája (pléb)

19:00   felnőtt haladó hittanos (pléb)

Kedd (márc. 13.)

10:00   francia zarándokok látogatása

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   néptánc felnőtteknek (pléb)

Szerda (márc. 14.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (márc. 15.)

IRODAI ÜGYELET SZÜNETEL

Templom, urnatemető: 9-12, 14.30-19.00.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

Péntek  (márc. 16.)

IRODAI ÜGYELET SZÜNETEL

18:00   Szentmise és keresztút a Sörgyár u. Szt. Györgyben. Nálunk nincs.

Szombat  (márc. 17.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Nagyböjt 5. vas. (márc. 18.)

Misék után gyűjtés a Szentföldnek!

  9:00   szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. március 03., szombat 14:39

Plébániánk hirdetései - március 4.

Liturgikus rend és programok

Márc. 4 - 11 között tartósélelmiszer-gyűjtés a Szent Antal oltárnál!

Hétfő (márc. 5.)

  7:00   szentmise - kápolna (olv)

17.00 felsősök hittanórája (pléb)

19:00   felnőtt szentségfelkészítő (pléb)

Kedd (márc. 6.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Szerda (márc. 7.)

  9:30   Baba-mama klub

15:00 Nyugdíjas Klub (lelki du.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (márc. 8.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (márc. 9.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

18:00   Szentmise és keresztút a Lengyel Templom. Templomunkban NINCS MISE ÉS KERESZTÚT!

Szombat  (márc. 10.) IRODAI ÜGYELET NINCS!

  9:00   Ált. Isk. látogatása a (templom)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

19:00   Házasklub - A házasság évszakai (Nyár és Ősz)

Nagyböjt 4. vas. (márc. 11.)

  9:00   szentmise (org)

10:00   Kézműves foglalkozás a plébánián

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

14:40   Lourdesi zarándoklat megbesz.

15:00   Bánóczky Előd atya előadása Lourdes-ról

17:00 Rózsafüzér Társulat a kápolnában

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. február 23., péntek 19:16

Plébániánk hirdetései - feb. 25.

Liturgikus rend és programok

Nagyböjt 2. vasárnap (febr. 25.)

Országos gyűjtés a szentmisék után a katolikus iskolák javára!

15:00   Családi du. (pléb) Felnőtteknek téma: nagyböjt vasárnapjainak evangéliumai.

19:00 Ifjúsági filmklub: A stanfordi börtönkísérlet c. film.

Hétfő (febr. 26.)

  7:00   szentmise - kápolna (olv)

17.00 felsősök hittanórája (pléb)

19:00   felnőtt haladó hittan (pléb)

Kedd (febr. 27.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Szerda (febr. 28.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

19:00   I. csop. 1. jegyesokt. azoknak, akik erre visszajelzést kaptak.

Csütörtök  (márc. 1.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (márc. 2.)

Elsőpéntek. De. betegek látogatása.

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   altemplomi behelyezés (olv)

17:30   gyóntatás

18:00   Sztmise és keresztút (org)

Szombat  (márc. 3.)

10:00   Lelki délelőtt az ált. isk. korú keresztelendőknek és szüleiknek.

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Nagyböjt 3. vasárnapja (márc. 4.)

Márc. 4 - 11 között tartósélelmiszergyűjtés templomunk Szent Antal oltáránál!

  9:00   szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

Szentségimádás.

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. február 16., péntek 19:55

Plébániánk hirdetései - feb. 18.

Liturgikus rend és programok

Hétfő (febr. 19.)

  7:00   szentmise - kápolna (olv)

A templom CD-felv. miatt 14.30-16.00 közt zárva, az urnatemető látogatható.

17.00   felsősök hittanórája (pléb)

18:15   altemplomi behelyezés (sil)

19:00   felnőtt szentségfelk. (pléb)

Kedd (febr. 20.)

A templom CD-felv. miatt 14.30-17.00 közt zárva, az urnatemető látogatható.

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Szerda (febr. 21.)

9:30     Baba-mama klub (plébánia)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (febr. 22.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

 

20:00   Férfi klub (plébánia)

Péntek  (febr. 23.)

Ferenc pápa által meghirdetett ima és böjti világnap a békéért

13:45   temetői temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:30   gyóntatás a Pongrác úton

18:00   Szentmise és keresztút a Pongrác úti Feltámadt Krisztus templomban. Templomunkban nincs mise!

Szombat  (febr. 24.)

10:00 Tábori vezetőképző (pléb)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Nagyböjt 2. vasárnapja (febr. 25.)

Szentmisék után a kijáratnál orsz. gyűjtés a katolikus iskolák javára.

  9:00   szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   Családi du. minden korosz-tály számára (pléb)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. február 10., szombat 16:30

Plébániánk hirdetései - feb. 11.

Heti liturgikus rend

Hétfő (febr. 12)

  7:00   szentmise - kápolna (olv)

14:00   altemplomi temetés (ref.)

Kedd (febr. 13.)

A templom CD-felvétel miatt 14.30-17.00 között zárva, az urnatemető látogatható.

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Hamvazószerda (febr. 14.)

Szigorú böjti nap, a nagyböjt kezdete! 14 éven felülieknek hústilalom, 18-60 év közöttieknek hústilalom, 3x étkezés, egyszeri jóllakás!

18:00   szentmise hamvazással (org)

Csütörtök  (febr. 15.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org) Sándor atya halálának 3. évfordulója.

Péntek  (febr. 16.)

14:00   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, keresztút (org)

Szombat  (febr. 17.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Nagyböjt 1. vasárnapja (febr. 18.)

  9:00   szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. február 03., szombat 06:30

Plébániánk hirdetései - feb. 4.

Heti liturgikus rend

Hétfő (febr. 5.)

7:00     szentmise - kápolna (olv)

Kedd (febr. 6.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Szerda (febr. 7.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (febr. 8.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (febr. 9.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Szombat  (febr. 10.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 6. vasárnap (febr. 11.)

9:00     szentmise (org)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   Rózsafüzér Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. január 27., szombat 09:35

Plébániánk hirdetései - jan. 28.

Heti liturgikus rend

Hétfő (jan. 29.)

Nincs szentmise.

13:00   temetői temetés (énekes)

Kedd (jan. 30.)

18:00   szentmise-kápolna

Szerda (jan. 31.)

18:00   szentmise-kápolna

Csütörtök  (febr. 1.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (febr. 2.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, gyertyaszentelés, körmenet (org.)

Szombat  (febr. 3.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 5. vasárnap (febr. 4.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

Szentségimádás az esti miséig.

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. január 20., szombat 09:19

Plébániánk hirdetései - jan. 21.

heti liturgikus rend

Hétfő (jan. 22.)

6:30     laudes

7:00     szentmise-kápolna (olvasott)

Kedden és szerdán

Nincs szentmise.

Csütörtök  (jan. 25.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (jan. 26.)

14:30   altemplomi temetés (ref.)

18:00   Ökumenikus imaóra (org.)

Szombat  (jan. 27.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 4. vasárnap (jan. 28.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2018. január 13., szombat 22:07

Plébániánk hirdetései - jan. 14.

Heti liturgikus rend

Hétfő (jan. 15.)

6:30     laudes

7:00     szentmise-kápolna (olvasott)

Kedd  (jan. 16.)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Szerda  (jan. 17.)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Csütörtök  (jan. 18.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (jan. 19.)

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

18:30   Szentségimádás (csendes)

Szombat  (jan. 20.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 3. vasárnap (jan. 21.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2018. január 06., szombat 10:48

Plébániánk hirdetései - jan. 7.

Heti liturgikus rend

Hétfő (jan. 8.)

7:00     szentmise-kápolna (olvasott)

10:00   altemplomi temetés (énekes)

Kedd  (jan. 9.)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda  (jan. 10.)

14:30   temetői temetés (énekes)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök  (jan. 11.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (jan. 12.)

17:00   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

18:30    Szentségimádás (csendes)

Szombat  (jan. 13.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 2. vasárnap (jan. 14.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. december 30., szombat 23:25

Plébániánk hirdetései - dec. 31.

Heti liturgikus rend

Hétfő, Újév  (jan. 1.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (énekkari)

Gyóntatás a szentmisék alatt.

Kedd  (jan. 2.)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda  (jan. 3.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök  (jan. 4.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Elsőpéntek  (jan. 5.)

17:00   gyóntatás

18:00   Vízkereszti előesti mise (org)

Szombat, Vízkereszt  (jan. 6.)

Mától lehet jelentkezni házszentelésre e-mailen / személyesen Attila atyánál. Templom nyitva: 8 – 18.45

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése (jan. 7.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

Szentségimádás az esti miséig.

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. december 22., péntek 12:43

Plénániánk hirdetései - dec. 24.

Heti liturgikus rend

Advent IV. vasárnapja (dec. 24.)

Templom és urnatemető nyitva: 8-16 és 23.00 – 00:45 között.

9, 11    adventi szentmise (orgonás)

12:30   kínai gyóntatás és szentmise

15:00   pásztorjáték (kinti kezdés)

18:00   sztmise a Betlehemnél

23:30   Benedek András orgonajátéka

24:00   éjféli szentmise (orgonás)

Gyóntatás a délelőtti misék alatt.

Hétfő, Karácsony  (dec. 25.)

Templom és urnatemető nyitva:

8:00 – 18.45

9:00     Pásztorok szentmiséje

11, 18  Ünnepi szentmise

Gyóntatás a misék alatt!

Kedd, Karácsony, Szent István diaconus (dec. 26.)

Templom és urnatemető nyitva: 8:00-18.45.

Szentmisék 9, 11 órakor. Este nincs.

Szerda, Szent János  (dec. 27.)

18:00   szentmise (org), borszentelés

utána borkóstoló (pléb)

Csütörtök, Aprószentek  (dec. 28.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (dec. 29.)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (olvasott)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (dec. 30.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Szent Család vasárnapja (dec. 31.)

9:00     szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   év végi hálaadás (orgonás)

és beszámoló

 

Gyóntatás a szentmisék alatt.

2017. december 17., vasárnap 14:52

Plébániánk hirdetései - dec. 17.

Heti liturgikus rend

Roraték után Laudes.

Hétfő  (dec. 18.)

6:00     szentmise (orgonás)

Kedd  (dec. 19.)

6:00     szentmise (orgonás)

Szerda  (dec. 20.)

6:00     szentmise (orgonás)

Csütörtök  (dec. 21.)

6:00     szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (dec. 22.)

6:00     szentmise (orgonás)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (olvasott)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (dec. 23.)

9-10     gyóntatás

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Advent IV. vasárnapja (dec. 24.)

Templom és urnatemető nyitva: 8-16 és 23.00 – 00:45 között.

9, 11    adventi szentmise (orgonás)

12:30   kínai gyóntatás és szentmise

15:00   pásztorjáték (kinti kezdés)

18:00   sztmise a Betlehemnél (olv)

23:30   Benedek András orgonajátéka

24:00   éjféli szentmise (orgonás)

Gyóntatás a délelőtti misék alatt.

Karácsony  (dec. 25.)

Templom és urnatemető nyitva: éjféli mise alatt és 8:00 – 18.45

9:00     Pásztorok szentmiséje

11, 18  Ünnepi szentmise

Gyóntatás a misék alatt!

Karácsony, Szt István diaconus (dec. 26.)

Templom és urnatemető: 8:00-18.45.

 

Szentmisék 9, 11 órakor. Este nincs.

2017. december 10., vasárnap 12:26

Plébániánk hirdetései - dec. 10.

Adventi miserend: hétfőtől péntekig hajnali 6:00-kor roráte szentmise!

A keddi és szerdai esti misék elmaradnak! Roraték után Laudes.

Hétfő  (dec. 11.)

6:00     szentmise (orgonás)

Kedd  (dec. 12.)

6:00     szentmise (orgonás)

Szerda  (dec. 13.)

6:00     szentmise (orgonás)

Csütörtök  (dec. 14.)

6:00     szentmise (orgonás)

10:45   temetői temetés (énekes)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (dec. 15.)

6:00     szentmise (orgonás)

9:00     temetői temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (olvasott)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (dec. 16.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Advent III. vasárnapja (dec. 17.)

  9, 11, 18        szentmise (orgonás)

 

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. december 04., hétfő 20:44

Plébániánk hirdetései - dec. 3.

Heti liturgikus rend

A roráték után a Reggeli Dicséret elimádkozása.

Hétfő  (dec. 4.)

6:00     szentmise (orgonás)

Kedd  (dec. 5.)

6:00     szentmise (orgonás)

Szerda  (dec. 6.)

6:00     szentmise (orgonás)

Csütörtök  (dec. 7.)

6:00     szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (dec. 8.)

6:00     szentmise (orgonás)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

17:50   altemplomi behelyezés (sil)

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (dec. 9.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Advent II. vasárnapja (dec. 10.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   Rózsafüzér Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. november 25., szombat 19:37

Plébániánk hirdetései - nov. 26.

Heti liturgikus rend

Hétfő  (nov. 27.)

Templomunkban nincs szentmise.

11:30 (magyar idő) élő, magyar nyelvű szentmise közvetítés Fatimából!

22:30 (magyar idő) nemzetközi rózsafüzér és gyertyás körmenet közvetítése Fatimából!

http://www.fatima.pt/en/pages/online-transmissions

Kedd  (nov. 28.)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda  (nov. 29.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök  (nov. 30.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (dec. 1.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (dec. 2.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás elmarad!

18:00   szenttmise (orgonás)

adv. koszorúk megáldás

Advent I. vasárnapja (dec. 3.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (énekkari)

12:00 Szentségimádás az esti miséig

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. november 19., vasárnap 09:46

Plébániánk hirdetései - nov. 19.

Heti liturgikus rend

Hétfő  (nov. 20.)

7:00     szentmise (kápolna)

Kedd  (nov. 21.)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda  (nov. 22.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök  (nov. 23.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (nov. 24.)

14:30, 15:30, 16:30 altempl. temetés

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (nov. 25.)

17:00   szentségimádás

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap (nov. 26.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (énekkari)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

2017. november 05., vasárnap 09:28

Plébániánk hirdetései - nov. 5.

Heti liturgikus rend

Hétfő  (nov. 6.)

Nincs szentmise.

2017. október 28., szombat 19:05

Plébániánk hirdetései - okt. 29.

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPI NYITVATARTÁSI RENDÜNK IDEKATTINTVA ÉRHETŐ EL!

 URNATEMETŐNKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ IDEKATTINTVA ÉRHETŐ EL!

2017. október 27., péntek 23:21

Óraátállítás - Téli időszámítás kezdete

Október 28-áról, 29-ére virradó éjjel egy órát visszaállítjuk időmérő szerkezeteinket. Azaz éjjel 3-kor 2 órára, tehát egy órával többet alhatunk! 

2017. október 21., szombat 07:27

Plébániánk hirdetései - okt. 22.

Heti liturgikus rend

Minden este 1720-tól rózsafüzér.

Hétfő  (okt. 23.)

Nincs szentmise.

2017. október 18., szerda 07:43

Plébániánk hirdetései - okt. 15.

Heti liturgikus rend

Minden este 17.20-tól rózsafüzér.

 

Szerda  (okt. 18.)

10.00 Szentmise (orgonás)

1800     szentmise (olvasott)

2017. október 10., kedd 19:55

Plébániánk hirdetései - okt. 8.

Heti liturgikus rend

Minden este 1720-tól rózsafüzér.

Szerda  (okt. 11.)

1800     szentmise (olvasott)

2017. szeptember 24., vasárnap 21:51

Plébániánk hirdetései - szept. 24.

A zágrábi útra még lehet jelentkezni. Részvételi díj: 22 500 HUF és 15 EUR.

 

*          *          *

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A köv. képzés okt. 7-én indul. A jelentkezni a 1/224-8640-es számon lehet hétköznap 8-16 között szept. végéig.

*          *          *

Kőbánya, az én aranybányám c. könyv megvásárolható a sekrestyében és a plébánián 1.500 Ft-ért!

2017. szeptember 20., szerda 21:55

Plébániánk hirdetései - szept. 17.

A zágrábi útra még lehet jelentkezni. Részvételi díj: 22 500 HUF és 15 EUR.

Tervezett program:

szept. 30: indulás 630-kor a Szt László Templom elől. Zágrábi városnézés. Szállás, vacsora: Frangepán kastélyban.

okt.1: Reggeli, karlovaci városnézés, majd látogatás a trakostyáni várnál.

Inf: Benedek András (30/683-2825)

2017. szeptember 14., csütörtök 21:08

Kőbánya, az én aranybányám

Kőbánya az én aranybányám címmel könyv jelent meg a Kőbányai Önkormányzat támogatásával. A könyv bemutatója a Szakrális Művészetek Hetének programjai keretében lesz szeptember 17-én, vasárnap 16.30-kor a plébánián. (Szt. László tér 25.)

2017. szeptember 11., hétfő 10:38

Plébániánk hirdetései - szept. 10.

A zágrábi útra még lehet jelentkezni. Részletek idekattintva!

Heti hittanórák és programok

2017. szeptember 07., csütörtök 23:59

Veni Sancte

2017. szeptember 05., kedd 18:01

Plébániánk hirdetései - szept. 03.

Szept. 1 – 7: Máté Kristóf 4. éves papnövendék gyakorlata a plébánián.

*          *          *

Az egynapos zempléni út indulása az Ihász utcából, a református templom mellől lesz 9-én, szombaton, 700-kor.

2017. szeptember 02., szombat 11:46

Plébániánk szeptemberi változásai

Vasárnapi szentmisék: 9, 11 és 18 óra

Hétfőn reggel 7-kor a kápolnában
Keddtől szombatig este 6-kor

 

Irodai ügyelet: hétfőn és pénteken 9 - 12.30
kedden és csütörtökön 15 - 18.30
SZERDÁN SZÜNNAP!

Lelkibeszélgetések előzetes bejelentkezés alapján ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )
szerdai napokon!

2017. augusztus 28., hétfő 15:07

Plébániánk hirdetései - aug. 27.

Szept. 1 – 7: Máté Kristóf 4. éves papnövendék gyakorlata a plébánián.
* * *
Szept. 2: a szombati 18 órai szentmisén elhangzik Gounod Szt. Cecília miséje.
2017. augusztus 20., vasárnap 21:37

Plébániánk hirdetései - aug. 20.

A Rózsafüzér Társulat kirándulást szervez Győrbe, mindenkit szeretettel vár. Aug. 26-án, szombaton találkozás Keleti pu-n a győri Ic végénél. Terv:
1030-kor mise a Karmelita tp-ban. Látogatóközpont, Szent László Herma. Visszaérkezés este. A jelentkezés feltétele a kötelező helyjegy árának (770 Ft) leadása névvel, elérhetőséggel borítékban a sekrestyében legkésőbb 24-én csüt. az esti mise végéig. A menetjegyről mindenki maga gondoskodik.
* * *
Szeptembertől, felmérve az eddigi igényeket némileg változik a plébánia hivatal nyitvatartási rendje:
hétfő és péntek: 9-12.30; kedd és csütörtök: 15-18.30 között; szerda: zárva.
2017. augusztus 14., hétfő 12:01

Nagyboldogasszony ünnepe - aug. 15.

 

Augusztus 15-én, kedden templomunkban reggel 9-kor és 19 órakor lesz szentmise. Ezen a napon a irodai ügyelet szünetel. Augusztus 14-én, hétfőn este 6 órakor előesti szentmise, amely érvényes 15-re!

Augusztus 15-én, kedden templomunk és urnatemetőnk reggel 8 -12 és 14.30 - 19.45-ig tart nyitva!

2017. augusztus 13., vasárnap 22:00

Plébániánk hirdetései - aug. 13.

Augusztus 6-án, vasárnap este ismét beázott a templom. Kb. 200 vödör vizet mertünk ki a tetőtérből, ezzel sikerült nagyobb kár nélkül megúszni az éjszakát. Köszönet mindazoknak, akik első szóra jöttek és este fél 11-ig lapátoltak. A beázásról képek a facebookon!

*          *          *

Kedden Nagyboldogasszony, parancsolt ünnepe. Szentmisék: 9 és 19 órakor. 14-én, hétfőn 18-kor előesti szentmise. 15-én az irodai ügyelet szünetel!

*          *          *

Augusztus 20.-án Szt. István király nap-ján vasárnapi miserendet tartunk. 9, 11 és este 7 órakor is lesz mise!

2017. augusztus 10., csütörtök 13:06

Plébániánk hirdetései - aug. 06.

Bartos Jánosért 10-én, csütörtökön a 18-as sztmise keretében imádkozunk.

Verseczy Mária temetése 11-én, pénteken 10-kor lesz a Sörgyár utcai templomban.

*          *          *

Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep. Szentmisék: 9 és 19 órakor. 14-én, hétfőn 18-kor előesti szentmise. 15-én az irodai ügyelet szünetel!

*          *          *

Tudatjuk, hogy templomunk egykori káplánja Turcsik György életének 72., áldozópapságának 46. évében 2017. július 21-én elhunyt.

Lelki üdvéért az engesztelő-hálaadó szentmisét 2017. augusztus 29-én, kedden, 15.00 órakor a lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán templomban

(1119 Budapest, Etele út 3.) mutatjuk be. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a templom urnatemetőjében.

2017. július 30., vasárnap 12:42

Plébániánk hirdetései - júl. 30.

A héten elsőpéntek.

*          *          *

Aug. 7-én egyházmegyei szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 9-kor szentségkitétel, egésznap csendes szentségimádás, 5-kor szentóra, 6-kor mise. Kérjük, hogy a nap folyamán legalább fél óra szentségimádást vállaljanak. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

2017. július 22., szombat 12:45

Plébániánk hirdetései - júl. 23.

Elhunyt Bartos János, Jani bácsi templomunk kórusának tagja, imádkozzunk érte! A temetés időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni. 

Elhunyt Verseczy Mária, kőbánya egykori hitoktatója, orgonistája és a mai is működő nyári napközi megalapítója, imádkozzunk érte! A temetés időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni. 

Aug. 7-én egyházmegyei szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 9-kor szentségkitétel, egésznap csendes szentségimádás, 5-kor szentóra, 6-kor mise. Kérem a testvéreket, hogy a nap folyamán legalább fél óra szentségimádást vállaljuk. Feliratkozni táblázatban lehet amely a sekrestyében található.

2017. július 15., szombat 20:49

Plébániánk hirdetései - júl. 16.

A szeptember 9.-ei egynapos Zempléni útra, és a szept 30/okt 1-i Zágrábi Zarándoklatra jelentkezni és a részvételi díjakat befizetni a következő időpontokkor lehet:

(Díjak: Zempléni út: 5 200 HUF; Zágrábi út: 22 500 HUF és 15 EUR)

júl 16, vas: 10-11 között a sekr-ben.

júl. 20, csütörtök: 1500-1730 között a plébániahivatalban.

júl 21, péntek: 900-1230 között a plébániahivatalban.

júl 23, vas: 10-11 között a sekr-ben.

2017. július 08., szombat 22:15

Plébániánk hirdetései - júl. 9.

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN: Szerdán nincs irodai ügyelet.

Hétfőn – kedden – szerdán nincs mise.

Vasárnapi esti misék 1900 órától.

2017. július 01., szombat 11:16

Plébániánk hirdetései - júl. 2.

Ezen a hétvégén minden mise után a kijáratnál ún. Péter-fillér gyűjtés, amely Vatikán karitatív céljait szolgálja.

*         *          *

E héttől kezdve, július és augusztus hónapokban a szerdai irodai félfogadás szünetel.

 

A héten elsőpéntek.

2017. július 01., szombat 00:20

Plébániánk nyári menetrendje

 

Júliusban és augusztusban:

 

Plébániánk szerdai irodai ügyelete szünetel. A Szent László tér 25. sz. alatt hétfőn és pénteken 9 - 12.30. illetve kedden és csütörtökön 15 - 17.30 között tartunk nyitva!

 

Vasárnap esti szentmisék 7 órakor kezdődnek!

 

A hétfő, kedd és szerdai szentmisék elmaradnak!

 

Köszönet mindazoknak, akik az idei Szent László napok szervezésében tevékenyen segítettek!

*          *          *

Jövő hétvégén minden mise után a kijáratnál ún. Péter-fillér gyűjtés amely a Vatikán karitatív céljait szolgálja.

A péterfillérek gyűjtése a VIII. sz.-ban indult, ahol az újonnan megtért angol-szászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „De-narius Sancti Petri” adományozása, a-mely a középkorban általánossá vált a kelet- és a nyugat-európai országokban egyaránt. Noha a reformáció ideje alatt szünetelt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. sz.-ban újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává lett, ekkortól már kizárólag ka-ritatív tevékenységre használták fel a be-folyt összeget. Hazánkban a rendszervál-tás után, 1993-ban indult újra a gyűjtés.

*          *          *

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN: Szerdán nincs irodai ügyelet.

Hétfőn – kedden – szerdán nincs mise.

Vasárnapi esti misék 1900 órától.

2017. június 24., szombat 22:18

Templombúcsú

Június 25-én, templombúcsúnk napján ünnepeljük templomszentelésünk évfordulóját! Templomunkban reggel 9-kor és du. 5-kor lesz szentmise. Mindkét misét Dr. Kálmán Antal a béke tér Szent László templom plébánosa celebrálja. A du. 5-kor kezdődő misén elhangzik Haydn: Nelson miséje!

2017. június 18., vasárnap 20:27

Plébániánk hirdetései - jún. 18.

 

Heti hittanórák és programok

Úrnapja (jún. 18.)

1000     ünnepi szentmise és körmenet

Kedd (jún. 20.)

1000     napközi nyitó szentmiséje Széchenyi Ált. Isk.

Csütörtök (jún. 22.)

1700     Kőb.Könyvtár:Sinkó Veronika "Idvézlégy kegyelmes Szent László király" kiáll. megnyitó

1900     gyermekkeresztelési (hivatal)

2017. június 16., péntek 22:35

Úrnapja

ÚRNAPJÁN, JÚNIUS 18-ÁN, VASÁRNAP DÉLELŐTT EGY SZENTMISE LESZ TEMPLOMUNKBAN, 10 ÓRAKOR MELYNEK KERETÉBEN LESZ AZ ÚRNAPI KÖRMENET IS! Virágszirmokat és kosarakat lehet hozni, illetve kisgyermekek a körmenetben szórják a virágszirmokat!

2017. június 09., péntek 18:06

Plébániánk hirdetései - jún. 11.

Felkérést kaptunk kőbányai idősott-honokból: várják azokat az önkénteseket, akik havonta egyszer bejárnak az otthonokba imádkozni a lakókkal (rózsafüzér, szentírás olvasás, stb.). Várjuk a jelentkezéseket!

2017. június 04., vasárnap 18:18

Plébániánk hirdetései - jún. 4.

Június 5-én, hétfőn templomunkban nincs mise! De. 10 órakor a Pongrácz úti kistemplomban lesz szentmise, du. 3 órakor Máriaremetén a Karizmák napján! 

Templomunk de. 9 - 12 és 14.30 - 19.15 között tart nyitva!

A plébánia hivatal zárva!

*         *          *

Június 11-én a 9-es szentmisén Te Deum.

Szentmise után a plébánián: bábjáték, bográcsozás, szülő megbeszélés (2018-as elsőáldozóknak). Játék és beszélge-tési lehetőség.

A várható létszám meghatározása miatt kérjük, hogy ingyenes ebédjegyeket kérjenek a sekrestyében.

2017. május 30., kedd 11:08

Plébániánk hirdetései - máj. 28.

Június 3.-án, szombaton, kirándulást szervezünk a Börzsönybe. Találkozó 7:20-kor Kőbánya alsó állomáson. Vo-natjegyet Nagymaros-Visegrádig egyénileg kell megvásároloni. Visszaérkezés a késő délutáni órákban. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 30/683-2825)

*         *          *

Szent László Év alkalmából zarándoklatot szervezünk a szept. 30.-okt. 1.-i hétvégére, Zágrábba. 22 500 HUF és 15 EUR a díj, ami magába foglalja az utazást, szállást, vacsora és reggeli árát, idegenvezetést. Horvátországba vagy útlevél, vagy új típusú személyi jó. Jelentkezés, információ kántor úrnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

*          *          *

A Fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából rövid, repülőgépes látogatást szervezünk november 5-8 között (vas-szerda). Fatima és Lisszabon megtekintése a program. A repülőjegy és a szállás ára előreláthatólag 94 500 HUF + 20 EUR. Előlegként 20 000 HUF-ot szeretnék kérni jún. 4, vasárnap estig. Jelentkezés, információ: kantor@ szentlaszlo.net, 30/683-2825

2017. május 19., péntek 14:28

Plébániánk hirdetései - május 21.

Szent László Év alkalmából zarándoklatot szervezünk a szept. 30.-okt. 1.-i hétvégére, Zágrábba. 22 500 HUF és 15 EUR a díj, ami magába foglalja az utazást, szállást, vacsora és reggeli árát, idegenvezetést. Horvátországba vagy útlevél, vagy új típusú személyi jó. Jelentkezés, információ kántor úrnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából rövid, repülőgépes látogatást szervezünk november 5-8 között (vas-szerda). Aki szeretne hozzánk (Attila atya és András) csatlakozni, kérem jelezzék: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A repülőjegy és a szállás ára előreláthatólag 94 500 HUF + 20 EUR. Kérjük, mihamarabb jelezzék érdeklődésüket, a repülőjegy foglalása miatt.

2017. május 13., szombat 21:40

Plébániánk hirdetései - máj. 14.

Lukács József atya temetése május 20, szombat délután 3 órakor lesz az Újpest Kertvárosi Szent István plébánia templomban, a Rákóczi téren. * * *

Beiratkozás a nyári napközire május 31.-én és június 1.-én a Széchenyi Ált. Isk-ban 15-18 között.

2017. május 06., szombat 21:12

Plébániánk hirdetései - máj. 7.

Adózási tudnivaló

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük ennek lehetőségeiről tájékozódjanak a templomokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a nullás bevallás is számít. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár!

A rendelkezési nyilatkozat plébániánk honlapjáról is letölthető!

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

2017. május 06., szombat 11:09

Elhunyt Lukács József atya

Elhunyt Lukács József atya, a Sörgyár utcai Szent György templom elöző plébánosa, aki Tomanovics József atyát váltotta közvetlenül! 3 hónapig volt itt a Szent György templomban! Imádkozzunk érte! 

2017. április 28., péntek 20:19

Plébániánk hirdetései - ápr. 30.

A héten elsőpéntek.

*             *             *

Lukács József atya, a sörgyár utcai templom előző plébánosa, a betegek szentségével megerősítve a halálán van. Imádságban kísérjük őt!

*             *             *

Május 1-jén a márianosztrai zarán-doklat miatt a szentmise elmarad, a plébániai hivatal zárva!

*             *             *

Május hónapban lorettói litánia az esti szentmisék után.

2017. április 22., szombat 21:30

Plébániánk hirdetései - ápr. 23.

A XXXVIII. Márianosztrai Ifjúsá-gi Gyalogos Zarándoklat április 29-május 1 között lesz. A zarándoklat témája: Szent László király. Mottó: ”Erősödjetek meg az Úrban”.

Tekintve, hogy a mi plébániánk is Szent László oltalma alatt működik, ezért az idei évben különösen fon-tos, hogy plébániánkról minél töb-ben vegyünk részt, ezért április 23-án, vasárnap az esti szentmise után az ifjúsági hittan keretében beszélgetés és filmvetítés a zarándoklatról. A zarándoklaton azok is részt vehetnek, akik csak egy, vagy két napra tudnak jönni.

A zarándoklat vezetői várják azo-kat is, akik szívesen vállalnak cso-portvezetést! Számukra megbeszé-lés április 25-én, kedden, a Tisztvi-selőtelepi Plébánián (VIII. Bláthy Ottó utca 22.) Közösen megyünk a megbeszélésre!

További részletek:

 

http://marianoszra.zarandoklat.hu/szorolap

*          *          *

Május 1.-én a Márianosztrai Zarándoklat miatt a szentmise elmarad, a Plébániai Hivatal zárva tart.

HONLAPUNK MINDEN OLVASÓJÁNAK ISTEN ÁLDOTTA HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

2017. április 16., vasárnap 18:05

Plébániánk hirdetései - ápr. 16. Húsvét

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta húsvéti ünnepet kívánunk!

*          *          *

A XXXVIII. Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat április 29-május 1 között lesz. A zarándoklat témája: Szent László király. Mottó: ”Erősödjetek meg az Úrban”.

Tekintve, hogy a mi plébániánk is Szent László oltalma alatt működik, ezért az idei évben különösen fontos, hogy plébániánkról minél többen vegyünk részt, ezért április 23-án, vasárnap az esti szentmise után az ifjúsági hittan keretében beszélgetés és filmvetítés a zarándoklatról. A zarándoklaton azok is részt vehetnek, akik csak egy, vagy két napra tudnak jönni.

A zarándoklat vezetői várják azokat is, akik szívesen vállalnak csoportvezetést! Számukra megbeszélés április 25-én, kedden, a Tisztvi-selőtelepi Plébánián (VIII. Bláthy Ottó utca 22.) Közösen megyünk a megbeszélésre!

További részletek:

 

http://marianoszra.zarandoklat.hu/szorolap

2017. április 16., vasárnap 18:02

Húsvétvasárnapi szekvencia

A szekvencia a latin sequor, 'követ' igéből ered: a római miseliturgiában a változó miseénekek egyike, az alleluját követő ének.

Története röviden: az ’Alleluja’ szó utolsó szótagján sok, akár 150 hangot is énekeltek. Később ezt szöveggel látták el (Nyugat-Frankok). A szöveg követi (sequor) az alleluját, innen az elnevezés. Később külön műfajjá fejlődött a szekvencia.

2017. április 14., péntek 21:30

Nagyszombat

Nagyszombaton templomunk és urnatemetőnk reggel 9-től az esti szertartás végéig tart nyitva.

Reggel 9 - 10 óra között gyóntatás.

9 - 17 óra között szentségimádás a szentsírnál.

Az esti feltamádási szertartás este 6 órakor kezdődik! 

2017. április 13., csütörtök 21:43

Nagypéntek

Nagypénteken templomunk és urnatemetőnk reggel 9 - 20 óra között tart nyitva! 

Reggel 9 órakor keresztútat imádkozunk.

9.45 - 11.00-ig gyóntatás.

15.00-kor kezdődik a szertartás Jézus kereszthalálára emlékezve.

Szertartás után 18.00-ig gyóntatás.

2017. április 12., szerda 13:39

Nagycsütörtök

Nagycsütörtökön templomunkban reggel 7 és 8 óra között gyóntatás, az ünnepi szentmise melyben megjelenítjük a lábmosás szertartását és két szín alatt áldozunk este 6 órakor kezdődik! 

21.30-kor templomunk kápolnájában virrasztás, ahol végig elmélkedjük Jézus búcsúbeszédét! Bejárat a sekrestye oldalánál! 

Templomunk és urnatemetőnk reggel 7 - 12-ig és 14.30 - a mise végéig tart nyitva! 

A Szent István Bazilikában de. 10 órakor Krizmaszentelési szentmise keretében Bíboros úr megáldja az olajokat és az egyházmegye papsága megújítja papi igéreteit! 

Nagyheti programjaink idekattintva olvashatók! 

2017. április 08., szombat 20:48

Gondolatok a Nagyhétről

Gondolatok Virágvasárnapról, a

Nagyhétről és a

Húsvéti Szent Háromnapról

Virágvasárnap a nagyhét első napja. Leggyakoribb neve Dominica palmarum, ‘a pálmaágak vasárnapja’, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Azokon a területeken, ahol nincs pálmafa, használatos a virágvasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, hazánkban a legkorábban virágzó fűzfaágakra utal. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék.

A múlt heti szentföldi gyűjtésen 113.700 Ft-ot adtak a testvérek. Köszönjük a névtelenül adakozóknak!

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét hétfőn a plébániai hivatal zárva tart.

2017. április 01., szombat 20:26

Plébániánk hirdetései - ápr. 2.

E hétvégén a szentmisék után országos gyűjtés a Szentföld javára a kijáratnál. Kérjük a testvérek tá-mogatását!

Heti hittanórák és programok

2017. március 17., péntek 22:35

Plébániánk hirdetései - márc. 19.

Tartósélelmiszer gyűjtés templomunk Szent Antal oltáránál márc. 19-től egy héten keresztül! 

2017. március 15., szerda 17:14

Tájékoztató a Szervátiusz Iskolában

Március 20-án, hétfőn du. 5 órakor a Szervátiusz Jenő Általános Iskolában tájékoztató a hit és erkölcstanról mindazoknak a szülőknek, aki az iskolába iratták be gyermekeiket! 

2017. március 12., vasárnap 22:21

Plébániánk hirdetései - márc. 12.

Nyári táborral kapcsolatos információk idekattintva! 

A Katolikus Egyház Katekizmusa androidos okostelefonra alkalmazás-ként letölthető.

Toronyóránk több hete nem működik megfelelően. A szakértői felmérés kimutatta, hogy komolyabb hiba lépett fel ezért hosszabb felújí-tásra szorul!

2017. március 07., kedd 22:01

Nagypéntek idéntől munkaszüneti nap

Az Országgyűlés március 7-én, kedden munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így már idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

2017. március 04., szombat 21:16

Plébániánk hirdetései - márc. 5.

A múlt hétvégi országos gyűjtésen a Katolikus Iskolák javára 189 ezer forintot adtak a Testvérek. Az összeget továbbítottuk a Főegyházmegyei Hivatalnak. A névtelenül adakozóknak a Jó Isten fizessen meg.

*             *             *

Nyári tábor július 10 - 14. között a Gemenci vadregényes erdőben egy erdei iskolában. Tábor összköltsége 22.000 Ft, testvéreknek tudunk kedvezményt adni. Jelentkezési lap átvehető a sekrestyében vagy a hitoktatónál. Várjuk azokat az egyete-mistákat, főiskolásokat akik szívesen segítenek a táborban. Nekik az első vezetőképző március 25-én, szomba-ton 10 órakor a plébánián.

2017. március 02., csütörtök 22:10

Bábjáték és kézműves

2017. február 25., szombat 23:18

Plébániánk hirdetései - febr. 26.

Ezen a hétvégén minden szent-mise után országos gyűjtés a Katoli-kus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

A héten Hamvazószerda, szigorú böjti nap!
    14 éven felüliek: hústilalom
    18-60 év közöttiek: hústilalom, háromszori étkezés, egyszeri jóllakással.

2017. február 19., vasárnap 14:49

Plébániánk hirdetései - febr. 19.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a Plébániai Farsang lebonyolításában részt vettek!

Országos gyűjtés jövő hétvégén minden mise végén a Katolikus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

2017. február 11., szombat 22:50

Plébániánk hirdetései - febr. 12.

Plébániai farsangi mulatság a Szt. László Általános Iskolában lesz febr. 18-án szombaton. Részletek idekattintva! Köszönet az eddigi jelentkezőknek! 

Február 15-én látogatást szervezünk a Mátyás templomba, ahol idegenvezetővel megtekintjük a templomot, és az utolsó magyar királyunkról, Boldog IV. Károlyról szóló kiállítást. A belépés ingyenes. Találkozás 1050-kor a Mátyás templom ol-dalsó bejáratánál. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Országos Templomi Bábjátékosok Találkozója lesz plébániánkon február 19-én, vasárnap 13 órától.

2017. február 05., vasárnap 20:56

Plébániánk hirdetései - febr. 5.

Plébániai farsangi mulatság a Szt. László Általános Iskolában lesz február 18-án szombaton. Megbeszélés a programmal kapcsolatban 9-én, csütörtökön este fél 8-kor a plébá-nián. Jegyek már most kaphatóak a sekrestyében illetve a plébánián. Egyéni belépő: 500 Ft (helyszínen 700), családos jegy: 2 000 Ft (hely-színen 2 500).

Részletes program a hirdető-táblán, plébániánk honlapján és facebook oldalán!

Várjuk a tombolára felajánlott nyereményeket, melyeket a sekres-tyében lehet leadni! Süteményt illetve a szendvicsekhez kenhető krémekkel kérünk hozzájárulni a mulatsághoz. Italokról a plébánia gondoskodik.

Kérjük, tűsarkú cipőt ne hozzunk a tornaterem miatt!

2017. február 02., csütörtök 10:09

Gyertyaszentelő Boldogasszony


Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon ezt mondta: „Lumen ad revelatiónem Géntium” (világosságul a pogányok megvilágosítására) Lk,2:31. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

2017. január 30., hétfő 11:30

Plébániánk hirdetései - jan. 29.

Az idei évi plébániai farsangi mulatság a Szent László Általános Iskolában lesz február 18-án, szombaton. Megbeszélés a programmal kapcsolatban február 9-én, csütörtökön 19.30-kor a plébánián.

Nyugdíjas Klub összejövetele február 1-jén, szerdán, 15 órától a plébánián.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a héten csütörtökön, február 2-án. Szentmise gyertyaszenteléssel a templomban 18 órakor.

Karítász csoportunk összejövetele február 2-án, csütörtökön, 17:30-tól 19-ig. Várjuk mindazokat, akik szí-vesen bekapcsolódnak a karítász szolgálatban és azokat, akik segít-séget szeretnének kérni.

A héten elsőpéntek. Balázs-áldás az esti szentmisén.

Február 5-én, vasárnap, a 9-es szentmisén gitáros énekek.

2017. január 24., kedd 23:06

Plébániánk hirdetései - jan. 22.

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után a plébánián megbeszélés az idei farsangi mulatságról, melynek tervezett ideje február 18, szombat

Január 29-én, vasárnap a 9-es szentmise után bábjáték a plébánián.

2017. január 14., szombat 13:55

Plébániánk hirdetései - jan. 15.

Szent László évvel kapcsolatos megbeszélésen mintegy 20 fő vett részt.

Vasárnap, jan. 15-én 17 órától Szentének-kör a Kápolnában, melynek témája a Tárkányi-Zsasskovszky énekes gyűjtemény. Bátorítjuk a híveket, vegyenek részt ezeken az ismeretünket bővítő összejöveteleken!

 

Ökumenikus imahét programja idekattintva érhető el!

2017. január 07., szombat 19:13

Plébániánk hirdetései - jan. 8.

Rózsafüzér Társulat összejövetele ma, vasárnap 17 órakor a kápolnában.

Szent László évvel kapcsolatos megbeszélés vasárnap (jan. 8.) az esti szentmise után a plébánián.

Az Ökumenikus imahét időpontja megváltozott, egy héttel korábban lesz. Ezeken a napokon nem lesz esti szentmise templomunkban, csak szombaton este.

2017. január 06., péntek 17:06

Házszentelés

Urunk megjelenésének ünnepén (Epifánia, Vízkereszt) a frissen megáldott szenteltvízzel a bűnbánat jeleként és a keresztségre emlékezve hintjük meg ("asperges") jelenlévő híveinket. Talán szívünk-lelkünk nyitottságát is élesíti ez a szertartás, felidézve a Krisztus születését kutató három király/bölcs cselekedetét: vágyakoznak, keresnek, elindulnak, felismernek, megtalálják őt és ajándékkal adóznak előtte! A tisztító erejű, lelki megújulásra fogadott áldást innentől hagyományosan kiterjesztjük mindazok számára, akik az újévben ezt otthonuk számára is szeretnék befogadni.

2017. január 05., csütörtök 22:24

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Január 6-án templomunkban de. 9 órakor és este 7 órakor lesz szentmise! A plébániai iroda de. 10 - 12.30 között lesz nyitva! 

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

2017. január 03., kedd 18:16

Szent László év 2017.

A lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendő Szt. László év! Mi akik büszkék vagyunk Kőbányára, Szent László templomunkra fontosnak tartjuk, hogy ez az idei esztendőt méltón megünnepelhessük. Szeretnénk Kőbánya értékeit, a lovagkirály bátor erkölcsi tartását minél több módon és minél több ember számára megosztani!

Éppen ezért ha Te/Ön is ezt fontosnak tartod, tarts velünk egy nagy úton melynek az első állomására érkeztünk.

 

2017. január 8-án az esti szentmise után - 7 órai kezdettel - a Szt. László tér 25. sz. alatt egy megbeszélésre hívunk. Ezen a megbeszélésen a már eddig összegyűjtött ötleteket megosztjuk, ugyanakkor várjuk a Ti/Önök ötleteit is! Tehát, találkozunk most vasárnap! 

2017. január 02., hétfő 17:53

Plébániánk hirdetései - jan. 1.

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés Új Esztendőt kívánunk!

*          *          *

2017. január 1. vasárnap, Mária Isten anyjának ünnepe. Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor. Az esti szentmisén templomunk énekkara Delibes: Missa Brevis-ét énekli.

Január 4. szerda:

-  15 órakor a Nyugdíjas Klub összejövetele

-  19 órakor mindegyik felnőtt csoportnak, közös hittan a plébánián

 

Január 5. csütörtök este 1/2 6 - 7-ig karítász összejövetel a plébánián

2016. december 23., péntek 21:39

Plébániánk hirdetései - dec. 25.

Plébániánk minden tagjának Isten áldotta, békés ünnepeket kívánunk!

Dec. 25. vasárnap szentmisék éjfélkor, 9, 11 és 18. Templom és urnatemető nyitva: 8 - 18.45 között. 11-kor Schubert G dur miséje.

Dec. 26. hétfő szentmisék 9 és 11. Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 8 - 19.15 között

Dec. 27 – 30 (kedd-péntek): szentmisék este 6-kor. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A PLÉBÁNIA HIVATALBAN CSAK telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi két telefonszámon: 30/456-6404; 30/683-2825.

2016. december 23., péntek 21:14

December 24.

December 24-én templomunk és urnatemetőnk reggel 9 - 15.30 között és 23.15-től az éjféli miséig tart nyitva!

December 24-én reggel 9-10 óra között gyóntatás, déli 12 órakor kínai nyelvű római katolikus mise, du. 3 órakor pásztorjáték!

15.30-tól 23.15-ig TEMPLOMUNK ÉS URNATEMETŐNK ZÁRVA!  Családjuk és szeretteik körében eltöltött délutánhoz sok örömet kívánunk és várjuk Önöket az éjféli misére! 

 

A szentesti családi liturgiához idekattintva találnak segítséget! 

2016. december 17., szombat 21:26

Plébániánk hirdetései - dec. 18.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak.

A múlt hétvégi gyűjtésre 213 ezer forintot adtak a testvérek. Köszönjük az adományokat!

A héten lelki napot tartok papságra készülőknek Esztergomban. Szívesen várom a testvérek témáit, kérdéseit, imádságait, üzeneteit számukra. A kápolnában össze lehet ezeket írni és eljuttatom nekik!

2016. december 11., vasárnap 19:51

Képek

Erdő Péter Bíboros úr elsőszombati rózsafüzére és miséjén készült képek idekattintva tekinthetők meg és tölthető le!

A ministránsbeöltözésről készült képek idekattintva tekinthetők meg és tölthetők le!
Képeket Tóth Kornél testvérünk készítette! 

A Szt. Miklós ünnepségről készült képek pedig plébániánk facebook oldalán tekinthetők meg!

2016. december 11., vasárnap 19:48

Plébániánk hirdetései - dec. 11.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

Ezen a hétvégén minden szentmise után külön gyűjtést rendezünk a kőbányai rászorulok számára.

2016. december 02., péntek 19:20

Plébániánk hirdetései - dec. 4.

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

Jövő hétvégén minden szentmise után külön gyűjtést rendezünk a kőbányai rászorulok számára.

124.500. Ft-ot adtak a testvérek az országos karitász gyűjtésre, amit továbbítottunk a Főegyházmegyei Hivatalnak! A névtelenül adakozóknak a jó Isten fizessen meg!

Szentmisék a héten: rorate hétfőtől péntekig reggel 6-kor a templomban. Csütörtökön és pénteken 18-kor is, kedden és szerdán az esti misék elmaradnak. Szombaton 18-kor előesti mise gyertyagyújtással, vasárnap 9, 11 és 18.

*                                             *                                             *

Adventi programjaink

Adventi vasárnapokon 16 órakor gyertyagyújtás az Önkormányzat előtt felállított Betlehemnél.

November 27. Advent 1. vasárnapja: 15 órakor Illéssyné Naszádos Ilona tűzzománc festő és Weninger Varga Ilona ikonfestő kiállításának megnyitója a plébánián. A kiállítás december 18-ig hétvégenként 10 - 19 óra között tekinthető meg. Esti mise után ifjúsági filmklub.

2016. november 19., szombat 20:24

Plébániánk hirdetései - nov. 20.

Ezen a hétvégén Szent Erzsébet, országos karitász gyűjtés minden mise végén a kijáratnál! Előre is köszönjük a Testvérek támogatását!

Köszönet mindazoknak, akik az idei egyházadót, vagy más néven egyházi hozzájárulást befizették.

Felnőtt hittanok a héten: felnőtt szentségfelkészítő hétfőn este 7 órakor a plébánián, felnőtt haladó szerdán este KÖZVETLENÜL A MISE UTÁN A TEMPLOMBAN!

Szentmisék a jövő héten: hétfőn 7-kor a kápolnában, keddtől szombatig 18-kor, vasárnap 9, 11 és 18.

2016. november 12., szombat 11:49

Plébániánk hirdetései - nov. 13.

Rózsafüzér Társulat novemberi összejövetele a templomban ma du. 5 órakor.

Ifjúsági filmklub ma, vasárnap este 7-kor a plébánián!

Elsőáldozási felkészítő indult általános iskolásoknak csütörtökönként du. 1/2 5-kor, erre azokat a gyerekeket várjuk, akik már az iskolában, vagy a plébánián a korosztályuknak megfelelő csoportba járnak!

Szerdán, nov. 16-án látogatás a Batthyány téri Szt. Anna templomba. Találkozás a Szt. Anna templom előtt de. 9.45-kor!


Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 29

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 29

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 29

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 29

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/mikrosat/szentlaszlo.net/html/templates/js_optimus_free/wright/html/pagination.php on line 35
«ElsőElőző12KövetkezőUtolsó»
1. oldal / 2
Joomla Templates: by JoomlaShack