kedd, 25 február 2020 22:29

Hamvazószerda

Rate this item
(0 votes)

Hamvazószerda szigorú böjti nap, templomunkban este 6-kor lesz szentmise! 

A hamuval való meghintés már az ószövetségben a bűnbánat jele volt. Így a niniveiek is Jónás prédikációjára bűnbánatot tartottak és ennek jeléül hamuval hintették be fejüket. Ugyanezt olvassuk Juditnál és Mardocheusról is. A hamu ugyanis kifejező jelképe a földiek múlandóságának és így természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A keresztényeknél eleinte csak a nyilvános vezeklők homlokát szórták be a böjt kezdetén a gyász és vezeklés jeléül, később, a IX. sz-tól kezdve a hívők is közéjük álltak és meghamvazkodtak.

A X. sz-ban rendelte el II. Orbán pápa, hogy mindenkit hintsenek meg hamuval, a világiakat és a papokat egyaránt.          Szunyogh Xavér

A 40 napos testi és lelki böjtről így beszél Szent Benedek: Vonjunk meg magunktól valamit nemcsak ételben, italban, hanem álomban, könnyelmű beszélgetésekben, vidám tréfákban. – Így mondja az Egyház himnusza is:

Utamur ergo parcius

Verbis, cibis et potibus,

Somno, iocis. Et arctius

Perstemus in custodia.

 

Éljünk tehát mérsékeltebben

Szóval, étellel, itallal,

Álommal, tréfával.És fegyelmezettebben

Álljunk önmagunk megőrzésébe.

Read 2545 times
Joomla Template: from JoomlaShack