szombat, 06 november 2021 13:50

Plébániánk hirdetései - nov. 7.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK - Erdő Péter bíboros körlevele

november 7, Vasárnap - Járványügyi rendelkezés

  8:00   szentmise a Pongrácz úton

  9:30   szülői megbeszélés az új el-sőáldozóknak (Pléb)

  9:30   ministránsgyűlés (sekrestye)

10:00   szentmise (orgonás)

szentségimádás estig

11:00   bábozás (plébánia)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   bérmálkozási hittan (pléb.)

 

november 8, Hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

2021-es újmisések mentorálása (zárt esemény)

 

november 9, Kedd

nincs szentmise

17:00   igelit, áldoztatás (Pongrácz)

 

november 10, Szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

2020-as szenteltek mentorálása (zárt esemény)

 

november 11, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:00   Szt Márton köszöntés (Óhegy

Park) (Nagycsaládosok rendezik)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:15   felnőtt kezdő hittan

 

november 12, Péntek

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   ministránspróba: bérmálk.

 

november 13, Szombat

9:00   bérmálkozók lelki délelőttje, gyóntatás (plébánia)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

november 14, Vasárnap

10:00   szentmise, bérmálás (org)

Utána plébánia megáldás agapéval, sütemény felajánlásokat várunk

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Köszönjük mindazoknak, akik plébániánkat támogatják. Továbbra is van lehetőség a 2021-es egyházadó befizetésére.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

November

18, csüt 8:30 Reménység Óvoda nyíltnap. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

19, péntek 18:45 zenés áhítat: Csáki Attila és Pócs Béla, a Kelenföldi Szt Gellért templom kántor-orgo-nistája

20, szombat 16 órakor horvát szent-mise, melyet Slavko Večerin sza-badkai püspök végez.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Járványügyi rendelkezések az Esz-tergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az állami előírások szigorodására, valamint számos paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházme-gyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfer-tőtlenítőket

2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat

3. Templomainkban és zárt helyisé-gekben tartott rendezvényeken hasz-náljunk maszkot

4. Áldoztatáskor minden áldozta-tónak maszkot kell viselnie és ál-doztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét, az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: A lateráni-bazilika felszen-telése. A Konstantin császár által a Lateránban építtetett bazilika fel-szentelésének évfordulóját a XII. sz.-tól e napon ünnepelték meg. Ez a megemlékezés eredetileg Róma városának ünnepe volt, majd ké-sőbb – mivel ez a bazilika „A Város és a Földkerekség minden templo-mának anyja és feje” – tiszteletét az egész római katolikus Egyházra kiterjesztették. A mai ünnep kifeje-zésre juttatja az egységet és a sze-retetet Péter apostoli széke iránt, amely Antiochiai Szent Ignác tanú-sága szerint „az egyetemes szeretet-közösség élén áll”.

Szerda: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja. Etruriá-ban született. Péter katedrájára 440-ben emelték. Minden módon a hit épségének erősítésére törekedett. A barbárok (Attila, Geizerik) támadá-sait erejéhez képest visszaszorítani vagy mérsékelni igyekezett. Ezért joggal nevezzük őt „Nagy”-nak. Meghalt 461. nov. 10-én, Rómában.

Csüt: Szt Márton püspök, hitvalló. Sabariában (mai Pannonhalma táján) született. 15 éves korában háború tört ki, Franciaországba került. Itt 20 éves korában szerzetes és később Tours püspöke lett. Az első nem vértanú szent, kit az egész keresz-ténység tisztelni kezdett. +400 körül.

Péntek: Szent Jozafát püspök és vértanú. Volhyniában (Ukrajna) született; szerzetes, majd érsek lett. Sokat dolgozott a szakadárság meg-szüntetésén, ezért ölték meg a szkizmatikusok 1623-ban.

Szombat: Magyar szentek és boldogok. Mindazokra a szentekre is emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar föl-dön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek, akik hősi fokon gyakorolták a ke-resztény erényeket. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is szá-míthatunk testvéri segítségükre Is-ten színe előtt.

Read 1259 times Last modified on szombat, 06 november 2021 14:22
Joomla Template: from JoomlaShack