hétfő, 27 január 2020 10:36

Plébániánk hirdetései - jan. 26.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (jan. 26.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30tól és a sztmisék alatt

19:00   ifj. hittan és farsangi megbesz.

Hétfő (jan. 27.)

  7:00   szentmise (kápolna)

17:00   felsős hittan

19:00   felnőtt katekézis

Kedd (jan. 28.)

18:00   szentmise (kápolna)

Szerda (jan. 29.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök (jan. 30.)

16.30   Elsőáldozók és elsőáldozottak

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   Néptánc

19:00   Keresztelési megbesz.

Péntek (jan. 31.)

17:00   altemplomi tem. (unit.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:45   szentségim, gyóntatás

Szombat (febr. 1.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, Balázsáldás (org)

Vasárnap (febr. 2.)

  9:00   szentmise, Balázsáldás (org)

10:00   Pongrácz út, majd lehetőség

az egyházi adó befizetésére

11:00   szentmise, Balázsáldás (ék)

szentségimádás estig

18:00   szentmise, Balázsáldás (org)

Gyóntatás 17:30tól és a sztmisék alatt

A Kórházlelkészség önkéntes beteg-látogatók új képzése febr. 15-én indul. Jelentkezés 1/224-8640 hétköznap 8-16 óra között febr. 7-ig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Szentségim isk: Szt György febr 8 22. Autós ind 19kor

Nálunk: márc 7,21, ápr 4,18 máj 2,16

Január

30-febr 4: Rónaszéki János IV. kis-pap gyakorlata plébániánkon

Február

5, sze   15:00 Nyugdíjas Klub

17:30 kínai szentmise

9, v 8ó betegek kenete (Szt. György)

         9-es sztmise után elsőáldozók szüleinek megbeszélés

15, szo Farsangi mulatság (pléb)

16. 9-es sztmisét Mária rádió közvetíti

18, kedd 18:45 Előd atya előadása az Oltáriszentségről

23 vas. 10 óra Általános iskolás korú keresztelendők szüleinek megbesz.

26. Hamvazószerda

Május: oltáriszentség zarándoklat. Részletek később.

Júl. 12 - 17 Nyári hittanos tábor Sarudon. Részletek honlapunkon.

Aug. 24 - 27 II. Plébániai nyári napközi. Részletek honlapunkon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLTÁRISZENSTÉG CSODÁK 3.

Alatri, Olaszország, 1228

A Rómától 70 kilométerre, hegyek közt fekvő Alatri nem szerepel a közismert olasz városok között. A város a Krisztus előtti IX. sz-ból származik. A X. századi székesegy-házban őrzik az 1228-ban történt oltáriszentség-csoda emlékét, a megtestesült ostyát. Ugyanitt nyug-szik I. Szent Sixtusz vértanú pápa, Alatri patrónusáa.

Egy fiatal leány szerelmi bánatában egy jósnőhöz fordult segítségért. Az eseményeket IX. Gergely pápa bullájából (Fraternitas tuae) ismerhetjük meg: „Gergely püspök, Isten szolgáinak szolgája, köszönti és apostoli áldását küldi tiszteletre-méltó testvérének, Alatri püspöké-nek. Kedves testvérem, megkaptuk leveledet, amelyből értesültünk, hogy egy bizonyos fiatal lány egy gonosz-lelkű asszony biztatására, azután, hogy a pap kezéből magához vette Krisztus legszentebb Testét, meg-tartotta szájában, majd kedvező al-kalmat felhasználva egy kendőbe rejtette. Három nap elteltével a ke-nyér formában kapott test helyén húst talált és ezt a mai napig mindenki saját szemével láthatja.”

A Pápa a bullában ezután hálát ad Istennek a csodáért, amely „meg-erősíti a katolikus egyház igazságá-ba vetett hitet, táplálja a reményt, meggyújtja a szeretet lángját, fi-gyelmezteti a bűnösöket, megtérés-re indítja a gonoszokat és helyre igazítja az eretnekek téves tanait.”

A püspök felolvasta a székesegy-házban összegyűlt híveknek a pápai iratot, majd felmutatta a testté vált ostyát, amely ma is megtekinthető. Az aranyozott fém ereklyetartó szá-rán Szent János evangéliumának szavai állnak: „Az Ige testté lett és közöttünk lakott.”

Ezt a helyszínt is fel szeretnénk keresni a májusi zarándoklatunkon.      

Benedek András

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Merici Szt Angéla szűz. Sze-gény szülők gyermeke. Szentföldre zarándokolt s ezután alapította meg az Orsolya-apácákat. Először a fele-baráti szeretet gyakorlása volt a cél-juk, később tanítókká lettek. +1540.

Kedd: Aquinói Szt Tamás hitval-ló és egyháztanító. Közép-Itáliában Aquinóban született; Monte Cassi-non tanult a bencéseknél; majd do-monkos rendi lett. A középkor leg-tudósabb theológusa; a keresztény iskolák védője; meghalt 1274-ben.

Péntek: Bosco Szt János hitvalló. Nehéz ifjúkor után papként az ifjú-ságot mesterségre és keresztény é-letre tanította. Meghalt 1888-ban.

Read 1904 times
Joomla Templates: from JoomlaShack