szombat, 13 március 2021 18:34

Plébániánk hirdetései - márc. 14.

Rate this item
(0 votes)

Visszavonásig a nyilvános szentmisék szünetelnek. A templom és az urnatemető nyitvatartási rendje:

hétfőtől szombatig:9-12; 14:30-17:45

vasárnap: 12:00-17:00

Buzdítjuk a Kedves Híveket a nyitott templom látogatására, egyéni, személyes imádságra!

YouTube és Facebook csatornáinkon új tartalmakat osztunk meg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ne feledkezzünk meg templomunk-ról, plébániánkról és munkatársainkról – ha módunkban áll – rendszeres átutalási megbízással vagy csekken történő befizetéssel támogassuk!

Számlaszámunk: 10700581-71335584-51100005 Számlatulajdonos neve:

Kőbányai Szent László Plébánia.  Csekk az újságos asztalról vihető! Isten fizesse meg minden adakozó nagylelkűségét!

 

E HETI RENDÜNK

március 14, Nagyböjt 4. vasárnapja

10:00   sztmise közvetítése élőben

Szentmise énekszövege és a lelki áldozás imádsága idekattintva tölthető le!

12:00-12:30: szentáldozási lehetőség a templomban

 

március 15, hétfő

március 16, kedd

március 17, szerda

 

március 18, csütörtök

gyóntatás, áldoztatás 17:00-17:40

17:30   altemplomi beszentelés (sil)

 

március 19, péntek

13:30   altemplomi temetés (énekes)

gyóntatás, áldoztatás 17:00-17:40

 

március 20, szombat

 

március 21, Nagyböjt 5. vasárnapja

10:00   sztmise közvetítése élőben

plébániánk YouTube csatornáján

11:30   gyóntatás

12:00-12:30: szentáldozási lehetőség a templomban


Plébániánk logójával ellátott maszk irodai időben 1000 Ft-ért megvásárolható! 

 

A felvett szentmise szándékokat az atya a hívek jelenléte nélkül elvégzi. Mivel nyilvános liturgián nem tudunk részt venni, éljünk a média adta lehetőségekkel. (rádió, televíziók, internet stb.).

A rendkívüli helyzet miatt Bíboros Főpásztorunk felmentést adott a vasárnapi misekötelezettség alól, azzal a feltétellel, hogy az Úr napját otthoni, egyéni és családi imádság-gal szenteljük meg! (Napi szentírási részletek, rózsafüzér, lelki olvasmány, zsolozsma stb.) Heti hirdetéseinkben az aktuális gyóntatási és áldoztatási rend szerepel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Szerda: Szent Patrik püspök és hitvalló. Ír misszionárius. +461.

Szerda: A győri Könnyező Szűz Mária. Egy ír püspök által hozott kép 1697-ben, Szt Patrik napján véres könnyeket hullatott.

Csüt: Jeruzsálemi Szt Cirill püs-pök. Hitvédő, katekézist írt. + 386.

Péntek: Szent József ünnepe. Kezdődik A család éve.

*          *          *

A régi naptár szerint nincs a fent felsoroltakon kívül szent a héten.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPI SZENTMISE ÉNEKEI

A mai vasárnap az Egyházhoz, a mennyei Jeruzsálemhez való tartozásunk fölött érzett vígasság vasárnapja. Az Egyházhoz, kinek anyai gondoskodását élvezzük, aki táplál minket igéjének, szentségeinek tejével, szokásaival, szertartásaival, és most a böjt-ben az önmegtagadással is.

Introitus

Vigadozzál, Jeruzsálem! gyűljetek egybe, kik szeretitek őt, vigaszának tejével, hogy beteljetek!

Könyörgés

Istenünk, te szent Fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd, kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre.

Olvasmány a Krónikák második könyvéből

Graduale

Vígadtam, mikor azt mondották nékem: „Fölmegyünk az Úr házába!”

Szentlecke Szt Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Evangélium Szt János könyvéből

Offertorium

Uralkodik mindenen,

hatalma örökkön,

megcselekszi, amit akar,

mind a mennyben és földön.

Communio

Jeruzsálem mily nagy városnak épült, egybeillik annak minden része. Oda mennek föl a nemzetségek, nemzetségei az Úrnak.

Záróének

Pápai himnusz

Read 2109 times
Joomla Template: from JoomlaShack