szombat, 24 július 2021 14:44

Plébániánk hirdetései - júl. 25.

Rate this item
(1 Vote)

július 25, Vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás) nagyszülők megáldása

19:00   szentmise (orgonás)

gyóntatás csak a szentmisék alatt

 

július 26, Hétfő

Nincs szentmise.

július 27, Kedd

Nincs szentmise.

július 28, Szerda

Nincs szentmise.

 

július 29, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

július 30, Péntek

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 31, Szombat

16:30   Pongrácz úton igeliturgia áldoztatással

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 1, Vasárnap

10:00   szentmise (orgonás)

csendes szentségimádás estig

19:00   szentmise (orgonás)

gyóntatás csak a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kántor úr 2015-ös CD-je új kiadásban 1000 Ft-ért megvásárolható.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Reménység Katolikus Óvoda várja a jelentkezéseket.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

Pongrácz úton e hónaptól: szombatonként 16:30-tól igeliturgia áldoz-tatással; havonta egyszer ugyan-ebben az időben szentmise.

2-4 (hétfő-szerda) nincs szentmise

7, szombat

* Pongrácz úton 16:30 Igeliturgia áldoztatással

* Szent László Templomban egész napos szentségimádás:

9 óra szentségkitétel

17:00 Rózsaf. Társulat, gyóntatás

17:45 szentségeltétel

13, péntek 18:45 Zenés áhítat

14, szo Nagyboldogasszony vigília

* Pongrácz úton 16:30 szentmise

* Szent László Templomban:

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

15, vasárnap Nagyboldogasszony parancsolt ünnep. Szentmise 10 és 19 órakor

18-22: családos tábor (honlapon)

20, péntek 10ó szentmise

23-27: nyári napközi (honlapon)

23-27: szentmisék 8 órakor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja. Szent Anna nevét a II. századból való ’Jakab protoevangélium’ tartotta fenn. A Szent Szűz iránt való nagy szeretet vitte az Egyházat arra, hogy a Szent Szűz anyját is tisztelettel vegye körül. Az ünnep eredete 500 körül kereshető, mikor Jusztinián császár Konstantinápolyban templomot állított neki, de általánossá XIII. Gergely pápa tette 1584-ben. Szűz Mária atyját is anyjával egyforma rangú ünneppel tiszteli az Egyház, mióta XIII. Leó pápa, akinek a keresztneve Joákim volt, ezt az ünnepet bevezette.

Kedd: Szt Charbel Makhlouf áldozópap és hit-valló. Libanoni maronita szerzetes. Remeteként aszkézisben valamint állandó böjtölés-ben élt. +1898.

Csütörtök: Szent Márta szűz. Szent Mária és Lázár testvére. A látszatra haszontalan hétköznapi munka szentje.

Péntek: Aranyszavú (Krizologosz) Szent Péter püspök és egy-háztanító. Ravenna püspökeként szeretett nyáját nagy hatású beszédeivel és írásaival tanította. + 450 körül.

Szombat: Szent Ignác hitvalló. Loyola világhírű szentje. Spanyol nemes és katonatiszt volt. Súlyos sebesüléséből meggyógyulva visszavonult Manrézába és megírta a lelkigyakorlatos könyvet. Később pap lett és 1534-ben megalapította a Jézus Társaságát. + 1556-ban, Ró-mában.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Főpásztori közlemény

A Kongresszus nyitó- és zárónapján, szept 5-én du. és 12-én de. a Főegyházmegyében ne tartsanak szentmiséket.

Azoknak, akik egészségi állapo-tuk, vagy állapotbeli kötelességük teljesítése miatt nem tudnak sem a Statio Orbis, sem a plébániai szent-misén részt venni, azok számára fel-mentést adok ezekre a napokra a mi-sén való részvétel kötelezettsége alól.

Read 1578 times
Joomla Template: from JoomlaShack