szombat, 15 január 2022 19:25

Plébániánk hirdetései - jan. 16.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

január 16, Vasárnap

  9:15  elsőáldozási hittan

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30

január 17, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

18:00  Ökumenikus imaóra

Református templom

január 18, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

18:00  Ökumenikus imaóra

Sörgyár utcai templom

január 19, Szerda

  9:00  szentmise (olvasott)

18:00  Ökum. imaóra nálunk

január 20, Csütörtök

18:00  Ökumenikus imaóra

Evangélikus templom

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise itt (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt haladó hittan

január 21, Péntek

14:00  templ búcsúztató(Tutta forza)

16:30  altemplomi tem. (orgonás)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:00  Ökumenikus imaóra

Lengyel templom

január 22, Szombat

15:30  Ökum. imaóra Református t

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

január 23, Vasárnap

  9:15  elsőáldozási hittan

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30

19:00  ifjúsági hittan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*                      *                      *

Az Élő vizet nem kézbesítették, ezért régi példányokra nyomtatjuk a hirdetést február végéig. Ezeket a lapokat a bezárás miatt úgysem tudtuk eljuttatni.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Január

27, csüt 19:15          felnőtt kezdő katek

Február

2, szerda: Gyertyaszentelő Boldogasszony, sztmise csak 18 ó.

3, csüt: 18 órakor Balázs-áldás

4, elsőpéntek

5, szombat

  10ó keresztelési megbeszélés ált. isk. gyerekek szüleinek

  18ó bíborosi elsőszombati szentmise, előtte rózsafüzér

6, vas 8:00 Pongrácz úton sztmise és egyházadó szedés

9, szerda 10ó Nyugdíjas Klub

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szt Antal apát. "A puszták csillagá"-nak életrajza századokon át volt a tökéletességre törekvők ve-zérkönyve. (Megírta Szent Atanáz.) Barátjával, (Remete) Szent Pállal együtt nagy hatással volt a későbbi szerzetesrendekre. Meghalt 356-ban, 105 éves korában.

Kedd: Szent Margit szűz. IV. Béla királyunk leánya. A tatárjárás idején született Klisszában. Szülei fogadalma szerint Domonkos apáca lett; önmegtagadó, alázatos élet után 1271-ben halt meg.

Csütörtök: Szent Fábián pápa és Sebestyén vértanúk. Rómának két nagy vértanú szentje. Az első, Szent Fábián, pápa, a Décius-üldözés alatt szenvedett vértanúhalált (250). Szt Sebestyén a császár szolgálatában állt, mint katonatiszt és Dioclé-cianus hitéért először nyilakkal vé-geztette ki, de a holtnak hitt vértanú felgyógyult és ekkor agyonvesszőz-tette őt a császár (289 táján).

Csüt: Esztergomi Boldog Özséb hitvalló. Esztergomi kanonok, 1245-től pilisi remete. IV. Orbán pápa – rendje szegénysége miatt – nem adta meg Szent Ágoston Reguláját. Pál, veszprémi püspök adott a re-meteközösségnek életszabályt, me-lyet Remete Szent Pál oltalmába ajánlott. + 1270.

Péntek: Szent Ágnes szűz és vér-tanú. Gazdag római leány volt. Alig tizenhárom éves korában szenvedett vértanuhalált. (+304) Egy külön ünnepe volt még a vértanúság nyol-cadán (jan.28.). Szent Ágnes an-gyalokkal körülvéve megjelent a sírnál imádkozó szülei előtt és így vigasztalta őket: “Szeretett szüleim, ne sirassatok engem, mint egy ha-lottat; mert ezekkel a szűzekkel egyesülve élek én a mennyben, az-zal együtt, akit a földön egész szí-vemből szerettem”. Ez emléknapot a II. Vatikáni Zsinat eltörölte.

Szombat: Szent Vince vértanú. Spanyolországban szenvedett vér-tanuhalált Diocletianus alatt (304).

Szo: Boldog Batthyány-Strat-mann László családapa. Magán-kórházat alapító magyar orvos, ki a szegényeket ingyen gyógyította, anyagilag segítette +1931.

Read 991 times
Joomla Template: by JoomlaShack