szombat, 22 január 2022 23:05

Plébániánk hirdetései - jan. 23.

Rate this item
(1 Vote)

E HETI RENDÜNK

január 23, Vasárnap - Isteni ige vasárnapja

  9:15  elsőáldozási hittan

  9:30  ministránsok

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 17:30-18:30

19:00  ifjúsági hittan

január 24, Hétfő

  9:00  szentmise (olvasott)

január 25, Kedd

nincs szentmise

17:00  Pongrácz ú: igelit, áldoztatás

január 26, Szerda

nincs szentmise

január 27, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise itt (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

január 28, Péntek

16:00  altemplomi tem. (énekes)

17:00  altemplomi tem. (énekes)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

január 29, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

január 30, Vasárnap

  9:15  elsőáldozási hittan

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás 10-10:30, 18:00-18:30

 

Az Élő vizet nem kézbesítették, ezért régi példányokra nyomtatjuk a hirdetést február végéig. Ezeket a lapokat a bezárás miatt úgysem tudtuk eljuttatni.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Február

2, szerda: Gyertyaszentelő Bol-dogasszony, sztmise csak 18 ó.

3, csüt: 18 órakor Balázs-áldás

4, elsőpéntek

5, szombat

  10ó keresztelési megbeszélés ált. isk. gyerekek szüleinek és a gyerekeknek

  18ó bíborosi elsőszombati szent-mise, előtte rózsafüzér

-Balázs-áldás ezen a hétvégén

6, vas 8:00 Pongrácz úton sztmise és egyházadó szedés
19ó ifjúsági hittan

9, szerda 10ó Nyugdíjas Klub

13, vasárnap Szent György templom 8-kor betegek kenete

Március

2, Hamvazószerda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szalézi Szent Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító. Grófi család sarja. Mint pap, majd mint genfi püspök sokat fárado-zott az eretnekek megtérítésén.

Szelidsége és buzgalma kiváló volt. “Filotea”-ja ma is a leg-elterjedtebb könyvek egyike. XI. Pius pápa a katholikus írók párt-fogójává tette meg. Meghalt 1622-ben, Lyonban.

Kedd: Szent Pál apostol meg-térése. A népek apostolának nem-csak a halálát ünnepli meg az Egyház, hanem a damaszkuszi ú-ton való kegyelmes megtérését is.

Szerda: Szent Timót püspök és vértanu. Szent Pál hűséges kísé-rője volt. Az apostol szentelte őt Efezus püspökévé. Vértanuként halt meg az I. század vége felé.

Szent Titus püspök és hitvalló. Titus pogány szülők gyermekéből lett ifjú korában keresztény és Szent Pál kísérője. Az apostol tette meg őt Kréta püspökévé és ott halt meg az I. század végén.

Csütörtök: Merici Szent Angéla szűz. Szegény szülők gyermeke. Szentföldre zarándokolt s ezután alapította meg az Orsolya-apá-cákat. Először a felebaráti szeretet gyakorlása volt a céljuk, később tanítókká lettek. + 1540-ben.

Péntek: Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító. Közép-Itáliában Aquinóban született; Monte Cassinon tanult a bencé-seknél; majd domonkos rendi lett. A középkor legtudósabb theoló-gusa; a keresztény iskolák védője; meghalt 1274-ben.

Read 1143 times
Joomla Templates: by JoomlaShack