szombat, 11 június 2022 12:06

Plébániánk hirdetései - jún. 12.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

június 12, Szentháromság vas.

10:00  szentmise (orgonás)

17:00  Schola Lit. próba

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

19:00  ifjúsági záró hittan

június 13, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

június 14, Kedd

nincs szentmise

június 15, Szerda

nincs szentmise

június 16, Csütörtök

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

június 17, Péntek

10:45  temetői temetés

13:30  altemplomi temetés

15:00  esküvő

16:30  altemplomi temetés

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 18, Szombat

10:30 Esztergomban diaconus és papszentelés

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

június 19, Úrnapja

10:00  szentmise (Sch. Lit.), hála-adás a tanév kegyelmeiért

jó idő esetén szabadtéri

17:00  Szántai Marianna kiállítá-sának megnyitója a (pléb)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

Csütörtökön a délutáni viharban a templomot villámcsapás érte.

Jelen tudásunk szerint a torony elektromos része:

* harang

* óra

* lépcsőházi világítás

* lépcsőházi riasztó

* orgona vezérlése

valamint a templomi kamerarendszer, a vetítő ment tönkre. Lapzártánkkor kezdődik a kárfelmérés.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A nyári táborra 267 060 HUF adomány érkezett. Köszönjük az adományokat!

További eseményeink

Június

23-27 Szent László napok

25, szombat

10-14 toronylátogatás és temp-lomismertetés

10-16 Szántai Mariann kiállítása (pléb)

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

26, vasárnap

10:00 ünnepi búcsúi szentmise, melyet a Mária Rádió közvetít

18:00 szentmise csak a Pongrácz úton, Szent Lászlóban nincs!!!

27, hétfő

18:00 szentmise, utána a Szt Lász-ló Templom Kórusának szakrális zenei áhítata a barokk és a klasszi-kus zene gyöngyszemeiből a fenn-állásának 35. évfordulóját ünneplő Caritas Collectio Kamara-zenekarral, Kővári Eszter Sára ének-, és Csáki András Liszt-díjas gitárművész közreműködésével.

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szent-mise 19-kor kezdődk

Július

23, szo: zarándoklat Komáromba. Monostori és Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, komárnói székesegy-ház, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. Információ, Jelentkezés 5e HUF előleggel Andrásnál.

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

Aug. 17-21: csal. tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27: nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Páduai Szent Antal hit-valló. Portugáliában született; még Szent Ferenc életében követői közé lépett. Marokkóba küldték téríteni, de onnan betegsége miatt visszajött és előljárói akarata szerint Olasz-országban vándorprédikátor lett. Sok csodát művelt. +1231-ben, Páduában.

Szerda: Árpád-házi Boldog Jolán özvegy, IV. Béla király leánya. Boleszláv lengyel herceg felesége lett, majd ura halála után a Kla-rissza apácák közé lépett és szent élet után, mint fejedelemasszony halt meg 1298-ban. XII. Leó 

Read 947 times
Joomla Templates: from JoomlaShack