csütörtök, 21 július 2022 17:23

Plébániánk hirdetései - júl. 17.

Rate this item
(0 votes)

 

E HETI RENDÜNK

 

július 17, Évközi 16. vasárnap

 

10:00  szentmise (orgonás)

 

Katolikus Rádió közvetíti

 

19:00 szentmise (orgonás)

 

gyóntatás csak a délelőtti sztmise alatt!

 

július 18, Hétfő

 

nincs szentmise

 

július 19, Kedd

 

nincs szentmise

 

július 20, Szerda

 

nincs szentmise

 

július 21, Csütörtök

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

18:35  szentségimádás, gyóntatás

 

július 22, Péntek

 

17:00  altemplomi tem. (énekes)

 

17:00  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

július 23, Szombat

 

 7:30   zarándoklatra indulás

 

Szentmise lesz a zarándoklaton.  Érkezés kb. 20 óra körül. Kérem, hogy akik még nem egyeztettek az estebédről, mindenképpen tegyék meg! András

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (olvasott)

 

július 24, Évközi 17. vasárnap

 

Nagyszülők és idősek világnapja

 

10:00  szentmise (orgonás)

 

Katolikus Rádió közvetíti

 

19:00 szentmise (orgonás)

 

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

 

 

Betegtájékoztatóval ellátott egyházi gyógyszer, rózsafüzér kapható a hivatalban és a sekrestyében. ? 1000 Ft.

 

További eseményeink

 

Július

 

31, vasárnap

 

Attila atya utolsó vasárnapi 10-es szentmiséje.

 

Augusztus

 

6, szombat Orgonák éjszakája

 

20 órától Kissné Baranyai Éva és Benedek András hangversenye magyar romantikus és későroman-tikus szerzők műveiből.

 

15, hétfő Nagyboldogasszony, szentmisék 10 és 19 órakor

 

Nyári táborok

 

Aug. 17-21: csal. tábor Ráróspusztán

 

Aug. 23-27: nyári napközi

 

Szeptember

 

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Bíboros atya Csáki Attilát, aki ná-lunk töltött egy évet gyakorlaton, elbocsátott a kispapok közül. Imádkozzunk érte.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

 

A szentekről szóló rövid ismertetéseket 2016. július 18-ától közöljük. Fontos-nak tartjuk, hogy megismerjük pél-daképeink életét: belőlük erőt merítve igyekezzünk mi is szentebb életet élni. Benedek András

 

Hétfő: Szent Hedvig hitvalló. Magyar születésű lengyel király-nő, ki 10 éves korától,1384-tól ült a trónon. A litvánok keresztény hitre térítésének pártfogója. A Dunakanyar védőszentje.

 

Két érdekesség: 1384-ben koronázták meg, és az oklevelek királyként említik, mert a hivatalos nyelv, a latin, nem tett különbséget királynő és királyné közt, és nem lett volna egyértelmű, hogy uralko-dóról van szó.

 

Halálakor a közeli szentté avatásban annyira bíztak, hogy a székesegyházban nem a királyi kriptá-ban temették el, hanem az oltár alá. Szentté avatása sokat váratott ma-gára, az első lengyel pápa, Szent II. János Pál avatta 1997-ben.

 

Szerda: Szt Apollináris püs-pök és vértanú. Szt Péterrel együtt jött Rómába és innen küldte az apostol püspökként Ravennába, ahol vértanú lett 75 körül.

 

Csüt: Brindisi Szt Lőrinc áldozópap és egyháztanító. 1559-ben született Brindisiben. Kapucinus vándorprédikátorként 1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. Számos művet írt, amelyekben a hitet mutatta be. +1619. július 22-én, Lisszabonban.

 

Péntek: Bűnbánó Szt Mária Magdolna. A Szentírásban úgy látszik, három különböző asszony-ról van szó: a ’bűnbánóról’, aki megmosta könnyeivel az Úr lábát; betániai Máriáról, Lázár és Márta testvéréről; és magdalai Máriáról, aki az Úr halálánál (Ján. 19, 25) és a feltámadásnál lép elő. A liturgia azonban ezt a hármat egy sze-mélynek veszi.

 

Szombat: Szent Brigitta özvegy. Svéd királyi család sarja; rendalapító; sok misztikus kegyelemmel tüntette ki az Úr: látomá-sokban kapott kinyilatkoztatásai mélyértelműek. Nagy szerepe volt, hogy V. Orbán pápa Avignonból visszatért Rómába. Itt halt meg Brigitta is, 1373-ban.

 

 

Read 616 times
Joomla Templates: by JoomlaShack