péntek, 20 május 2022 10:23

Plébániánk hirdetései - máj. 22.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

Esti szentmisék után Lorettói litánia

május 22, Húsvét 6. vasárnapja

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

19:00  ifjúsági hittan

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

május 23, Hétfő

  9:00  szentmise (orgonás)

május 24, Kedd

nincs szentmise

május 25, Szerda

  9:00  szentmise

10:00  esperesi korona Törökőrön

május 26, Csütörtök

12:45  temetői temetés (énekes)

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

18:35  szentségimádás, gyóntatás

19:15  felnőtt kezdő hittan

május 27, Péntek

14:30  altemplomi temetés (org)

16:00  altemplomi temetés (org)

17:00  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 28, Szombat

17:30  gyóntatás

18:00  szentmise (orgonás)

május 29, Mennybemenetel

külön gyűjtés a nyári táborokra

  9:15  elsőáldozók

10:00  szentmise (orgonás)

18:00  szentmise (orgonás)

gyóntatás sztmisék alatt és 17:30-tól

18:45  Katharina Ischi (svájc) és Benedek András zenés áhítata

Zenés áhítat műsora:

C. Krebs: Vater unser

J.S. Bach: Erbarme dich

G.F. Händel: Ombra mai fu

C. Franck: Ave Maria

Liszt F: Ave Maria

C. Franck: Panis angelicus

W.A. Mozart: Laudate dominum

W.A. Mozart: Abendempfindung

F. Schubert: An die Musik

G. Bizet: Agnus Dei

S. Plaami: Kaariportti

További eseményeink

Június

5 Pünkösdvasárnap

6, hétfő 10-16: Karizmák napja Máriaremetén. Gyerekek számára méta, foci, ugrálóvár. Sátras megje-lenések: plébániák, iskolák, Bízd rá magad!, Ars-Sacra, kispapok.

Szentségimádás, Csókay András, Dolhai Attila tanúságtétel, kerek-asztal beszélgetés a hivatásról, Bíboros úrral találkozás, szentmise.

18 szo 10:30 Esztergomban diaconus és papszentelés

19 Úrnapja

23-27 Szent László napok

Júl-aug

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

vasár- és ünnepnap az esti szentmise 19-kor kezdődik

Július

23, szo: zarándoklat Komáromba. Monostori és Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, komárnói székes-egyház, estebéd. Tervezett díj: 9500 HUF. Jelentkezés, információ Andrásnál.

Augusztus

6, szombat Orgonák éjszakája

Nyári táborok

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

Aug. 17-21csal. tábor Ráróspusztán

Aug. 23-27 nyári napközi

Szeptember

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. Győr püspöke-ként lányokat és asszonyokat véd-ve 1945 Nagypéntekén egy szov-jet katona golyója megsebesítette. Húsvéthétfőn halt meg.

Kedd: Szűz Mária, a keresz-tények segítsége. A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét a keresztény nép gyakran megta-pasztalta. Ezért a lorettói litániá-ban a Keresztények segítsége né-ven kezdték segítségül hívni. Szá-mos példával lehet szolgálni Szűz Mária hathatós segítségére.

Szerda: Szent Béda Venerabilis hitvalló és egyháztanító. Az angol bencések legnagyobb tudósa. +735.

Szerda: VII. Szent Gergely pá-pa és hitvalló. A clunyi bencés kolostor szerzetese, 1073-tól pápa.

Szerda: Pazzi Szt Mária Mag-dolna szűz. Firenzei, tíz éves ko-rában szüzességet fogadott. +1607.

Csütörtök: Néri Szt Fülöp hit-valló. Áldásos apostoli tevékeny-séget fejtett ki Rómában. +1595.

Péntek: Canterburyi Szt Ágos-ton püspök és hitvalló. A római Szt András-kolostor perjele volt, mikor Nagy Szent Gergely pápa negyven bencés társával együtt el-küldötte Anglia megtérítésére. Így lett Anglia apostola. +604.

Read 718 times
Joomla Template: from JoomlaShack